Ψηφιακή Υπογραφή

Η Ψηφιακή Υπογραφή στοχεύει στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι ένα ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω. 

Ψηφιακή ΥπογραφήΗ Ψηφιακή Υπογραφή είναι απαραίτητη σε Διαγωνισμούς Δημοσίου με προϋπολογισμό πάνω από €60.000. Σύμφωνα με το Νόμο 4155/2013, από την 01/01/2014 έχει γίνει υποχρεωτική η διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ (ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), όπου και είναι απαραίτητη η Ψηφιακή Υπογραφή.

Η Ψηφιακή Υπογραφή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς του Δημόσιου τομέα. Θα πρέπει οι χρήστες να κατέχουν Αναγνωρισμένα Ψηφιακά Πιστοποιητικά, από Πάροχο Πιστοποίησης διαπιστευμένο για την έκδοσή τους. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής εγγράφων.

Για να αποκτήσει ο εκάστοτε συμμετέχοντας την παραπάνω δυνατότητα θα χρειαστεί να προμηθευτεί με την κατάλληλη αξιόπιστη συσκευή (usb token). Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά (qualified certificate) και στη συνέχεια απαιτείται η ορθή εγκατάσταση σε Η/Υ.

Είναι σημαντικό οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημόσιου Τομέα, να προετοιμαστούν έγκαιρα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής και του σχετικού αναγνωρισμένου πιστοποιητικού, καθώς επίσης και να εκπαιδευτούν κατάλληλα προκειμένου να εξασφαλίσουν την επιτυχή συμμετοχή τους σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

 Κέντρο Επενδύσεων - Ψηφιακή Υπογραφή

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Η εταιρεία μας καλύπτει πλήρως τη διαδικασία για απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής. Έχοντας εξυπηρετήσει επιτυχώς εκατοντάδες Επιχειρήσεις και Φορείς Δημοσίου, είμαστε σε θέση να παρέχουμε Απλοποιημένες Διαδικασίες, Άμεσα, Αξιόπιστα και Υπεύθυνα σε όλη την Ελλάδα. ​
 
Αναλαμβάνεται εξ' ολοκλήρου η διαδικασία ώστε μια επιχείρηση ή ένας δημόσιος φορέας να είναι σε θέση να υπογράφει ψηφιακά. Συγκεκριμένα παρέχεται:

⬣ Απόκτηση και Εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού [Usb Token].
⬣ Παραμετροποίηση Αναγνωρισμένων Πιστοποιητικών και των αναγκαίων προγραμμάτων (σε usb token και σε υπολογιστή).
⬣ Άρτια εκπαίδευση χρήστη για την ψηφιακή υπογραφή εγγράφων.
⬣ Δωρεάν ετήσια Τεχνική Υποστήριξη.
 
*Το Κέντρο Επενδύσεων ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου καθώς όσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί, έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του Υπουργείου (ΕΡΜΗΣ).


ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Η εταιρεία μας, πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015, ανήκει στην Λίστα ενδεικτικών προμηθευτών της ΑΠΕΔ (aped.gov.gr), έχοντας αναλάβει πλήθος εγκαταστάσεων σε USB TOKENS για περιπτώσεις όπου είναι υποχρεωτική η Ψηφιακή Υπογραφή, όπως:
 
⬢ σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου προκειμένου να μπορεί να λάβει μέρος μια επιχείρηση (ΕΣΗΔΗΣ, cosmoONE, iSupplies).
⬢ σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως Μηχανικοί, Φαρμακοποιοί, Ιατροί, Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι, Κτηματομεσίτες, Οικονομολόγοι.
⬢ σε περιπτώσεις Φορέων Δημοσίου όπως Δημόσιοι Υπάλληλοι, Αιρετοί, Εκπαιδευτικοί.
⬢ σε περιπτώσεις υποχρεωτικής χρήσης της Ψηφιακής Υπογραφής, όπως Αναπτυξιακός Νόμος.
Κέντρο Επενδύσεων - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
Πιστοποιημένη Εταιρεία κατά ISO 9001: 2015
Αναγνωρισμένος Προμηθευτής ΑΠΕΔ (aped.gov.gr)
 
Έχοντας εμπειρία άνω των 8.000 εγκαταστάσεων, προτείνουμε τη βέλτιστη λύση - κόστους [value for money]. Ρωτήστε μας ποιά USB TOKENS σας προτείνουμε, ποιά έχουν δοκιμαστεί, καθώς επίσης που οι Ψηφιακές Υπογραφές λειτουργούν ομαλά.

Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδίκευση στην εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής, έχοντας
αναλάβει επιτυχώς πλήθος εγκαταστάσεων, από την υποχρεωτική μετάβαση στην χρήση της Ηλεκτρονικής Υπογραφής. Ο μεγάλος αριθμός των έργων που έχουμε διεκπεραιώσει και οι σταθερές συνεργασίες με τους πελάτες, σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνογνωσία του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού, μας καθιστά ως ένα πρότυπο γραφείο.
 

Στόχος μας είναι να μπορεί επιτυχώς ο νόμιμος εκπρόσωπος μιας επιχείρησης ή ενός φορέα να υπογράφει ψηφιακά, εύκολα και γρήγορα. Η διαδικασία γίνεται εξ' ολοκλήρου από μέρους μας, χωρίς να χρειαστεί ο εκάστοτε πελάτης να δαπανήσει χρόνο για αναμονές, επικοινωνία με υπουργεία, επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε υπηρεσίες κτλ.
 
 
Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002 και στο www.ipografi.gr.