Πελατολόγιο

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη υποστήριξη επιχειρηματικών μονάδων για την εγκατάσταση ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Εκτός από την επιτυχή ολοκλήρωση και την πλήρη καθοδήγηση που παρέχεται, υπάρχει επίσης η δυνατότητα υποστήριξης κατά την συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς (ΕΣΗΔΗΣ).

Ο κατάλογος των πελατών μας απαρτίζεται από ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων με ποικίλες δραστηριότητες. Ακολούθως παρατίθενται ορισμένες περιπτώσεις από την Επικράτεια στις οποίες έγινε επιτυχώς κατά το τελευταίο δίμηνο, είτε (α) η εγκατάσταση Ψηφιακής Υπογραφής, είτε (β) η υλοποίηση της συμμετοχής τους σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς Δημοσίου. Ενδεικτικά, αναφέρονται:

Α) ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Περιοχή: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Νομός ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 2 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΖΑΚΥΝΘΟΣ, Νομός ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Περιφέρεια ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
Είδος Επιχείρησης: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μορφή: ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΒΟΛΟΣ, Νομός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 3 ΗΜΕΡΕΣ
 
 Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 2 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΡΕΘΥΜΝΟ, Νομός ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΛΕΙΒΑΔΙΑ, Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ, Περιφέρεια ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 5 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΧΑΝΙΑ, Νομός ΧΑΝΙΩΝ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 1 ΗΜΕΡΑ

Περιοχή: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ, Νομός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Είδος Επιχείρησης: ΤΑΞΙ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (μορφή: ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 7 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ
Είδος Επιχείρησης: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, SECURITY (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 1 ΗΜΕΡΑ

Περιοχή: ΚΑΤΕΡΙΝΗ, Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (μορφή: ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής:

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 4 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (μορφή: ΕΤΕΡΡΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, Νομός ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, Περιφέρεια ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 3 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νομός ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περιφέρεια ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μορφή: ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 2 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 2 ΗΜΕΡΕΣ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (μορφή: ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Διάρκεια Επιτυχούς Ολοκλήρωσης Εγκατάστασης Ψηφιακή Υπογραφής: 2 ΗΜΕΡΕΣ


Β) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΕΣΗΔΗΣ)

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (μορφή: ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)
Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Προσφοράς (Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αποτέλεσμα Διαγωνισμού: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Περιοχή: ΒΟΛΟΣ, Νομός ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, Περιφέρεια ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Είδος Επιχείρησης: ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Προσφοράς (Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αποτέλεσμα Διαγωνισμού: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Περιοχή: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΗΡΙΩΝ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Προσφοράς (Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αποτέλεσμα Διαγωνισμού: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Περιοχή: ΡΕΘΥΜΝΟ ΚΡΗΤΗΣ, Νομός ΡΕΘΥΜΝΟΥ, Περιφέρεια ΚΡΗΤΗΣ
Είδος Επιχείρησης: ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (μορφή: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ)
Καταχώρηση Ηλεκτρονικής Προσφοράς (Σύστημα ΕΣΗΔΗΣ): ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αποτέλεσμα Διαγωνισμού: ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ