Νέο Αναβαθμισμένο πλαίσιο Ψηφιακών Υπογραφών από τις 17 Ιανουαρίου 2022

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου [ΑΠΕΔ www.aped.gov.gr], οι Ψηφιακές Υπογραφές πλέον θα εκδίδονται μέσα από το τη Νέα Αναβαθμισμένη Πλατφόρμα του Υπουργείου και θα έχουν διάρκεια 3 ετών (τριετής ισχύς).

Όσοι χρήστες διαθέτουν ήδη Ψηφιακή Υπογραφή, θα χρειαστεί το αργότερο έως τις 30/4/2022 να προχωρήσουν σε Νέα Ενεργοποίηση της Ψηφιακής τους Υπογραφής. 

Η Ενεργοποίηση θα απαιτεί:
⬢ Μετάβαση σε ΚΕΠ (αναγκαία για την ταυτοποίηση του χρήστη) ώστε να αντικατασταθούν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά μέσα από το Νέο Σύστημα.
⬢ Συμβατό εξοπλισμό USB TOKEN. Αποδεκτοί τύποι USB TOKEN από τη Νέα ΑΠΕΔ είναι:
- Safenet 5110CC (Gemalto) ID Prime (MD 940) ή
- Token ME EVO (Oberthur) Cosmo v.8.1
Σε περίπτωση που διαθέτετε ήδη ένα από τα παραπάνω μοντέλα Usb Token, δε θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Το παρόν μήνυμα στοχεύει στην έγκαιρη ενημέρωσή σας καθώς από τις 17/1/2022 ξεκινάει σταδιακά η κατάργηση των υφιστάμενων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και η αναβάθμισή τους με τη Νέα ΑΠΕΔ. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 30/4/2022.

Η Ψηφιακή σας Υπογραφή θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά μέχρι να λάβετε από την ΑΠΕΔ προσωποποιημένο μήνυμα "Υποχρεωτικής Ανάκλησης Ψηφιακών Πιστοποιητικών". Μετά τη λήψη του παραπάνω μηνύματος, τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά θα καταργηθούν αυτόματα από την ΑΠΕΔ εντός 15 ημερών.

Το Κέντρο Επενδύσεων [ipografi.gr] αναλαμβάνει πλήρως την έκδοση Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού (ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ) μέσω της υποδομής του υπουργείου. Οι υπηρεσίες της εταιρείας μας περιλαμβάνουν την ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε όλα τα στάδια.

Συγκεκριμένα παρέχονται τα εξής:
⬢ Βασικός Εξοπλισμός USB TOKEN από αναγνωρισμένο πάροχο (2ετής Εγγύηση καλής λειτουργίας - με εμπειρία άνω των 8000 εγκαταστάσεων).
⬢ Παραμετροποίηση και Ρύθμιση του USB TOKEN / Εγκατάσταση Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού.
⬢ Έλεγχος, Παραμετροποίηση και Εγκατάσταση σε σταθμό εργασίας (Ηλεκτρονικό Υπολογιστή).
⬢ Εκμάθηση και Εκπαίδευση χρήστη για τη δημιουργία εγγράφων με ψηφιακή υπογραφή.
⬢ Δωρεάν ετήσια τεχνική υποστήριξη.

Περιλαμβάνεται η Πλήρης Τεχνική Υποστήριξη για την Επιτυχή Ολοκλήρωση της Διαδικασίας για τη δημιουργία εγγράφων με την ψηφιακή σας υπογραφή. Το μόνο βήμα που απαιτείται από εσάς, είναι η μετάβασή σας σε ένα οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

Το Κέντρο Επενδύσεων ανήκει στη λίστα του Υπουργείου ΑΠΕΔ - Αρχή Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου, καθώς όσα ψηφιακά πιστοποιητικά έχουν εκδοθεί έως τώρα, έχουν παραληφθεί και έχουν ελεγχθεί ότι λειτουργούν σωστά με την υποδομή του υπουργείου (ΕΡΜΗ).