Απλουστεύονται οι διαδικασίες για απόκτηση ψηφιακής υπογραφής

Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

Σε λειτουργία βρίσκεται από χθες, Δευτέρα 17 Ιανουαρίου, η νέα Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών. Αποστολή της νέας Αρχής είναι η παροχή ψηφιακών υπογραφών, είτε νέας γενιάς (άυλες) είτε κλασικής μορφής - USB token, δηλαδή ένα στικάκι στο οποίο εγκαθίσταται το πιστοποιητικό υψηλής διασφάλισης που είναι απαραίτητο για την έκδοση ηλεκτρονικής υπογραφής. Μέσω της νέας ΑΠΕΔ, όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν προσωπικά πιστοποιητικά ψηφιακής υπογραφής, διάρκειας τριών ετών, αποκτώντας ψηφιακή υπογραφή.

Η χρήση ψηφιακής υπογραφής συμβάλλει στην περαιτέρω διασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς επίσης και στην εξοικονόμηση χρόνου, ενώ όλα τα βήματα για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής, μέσω της νέας ΑΠΕΔ περιγράφονται στην πλατφόρμα aped.gov.gr. Οπως αναφέρει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η φιλοσοφία της νέας ΑΠΕΔ αντανακλά την ευρύτερη στρατηγική για την αναβάθμιση των υπηρεσιών εμπιστοσύνης προς τους πολίτες και τη βελτίωση των διαδικασιών αυθεντικοποίησής τους. Η λειτουργία της πλατφόρμας έρχεται σε συνέχεια των παρεμβάσεων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχετικά με την αυθεντικοποίηση και τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του πολίτη (υπηρεσίες εμπιστοσύνης). Προς την κατεύθυνση αυτή θα διανεμηθούν 150.000 ψηφιακές υπογραφές νέας γενιάς σε δημοσίους υπαλλήλους, ενώ, ήδη, έχουν διανεμηθεί περισσότερες από 50.000, όπως και περισσότερες από 506.000 ψηφιακές υπογραφές νέας γενιάς σε επαγγελματικούς κλάδους (εκπρόσωποι επιχειρήσεων, δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί κ.ά.) και πολίτες.

Στην ίδια στρατηγική υπακούει η δυνατότητα, μέσω gov.gr, για έκδοση εξουσιοδότησης, υπεύθυνης δήλωσης, ψηφιακής βεβαίωσης και ιδιωτικού συμφωνητικού, όπως και ο έλεγχος εγκυρότητας των ψηφιακών εγγράφων μέσω του gov.gr.

Το ψηφιακό πιστοποιητικό είναι για τον ηλεκτρονικό κόσμο το αντίστοιχο του διαβατηρίου για τον φυσικό κόσμο. Εκδίδεται από έναν πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης (Αρχή Ψηφιακής Πιστοποίησης) που εγγυάται για τα στοιχεία του κατόχου του, ακριβώς όπως η αρμόδια κρατική αρχή εγγυάται για την έκδοση του διαβατηρίου.

Η κατοχή του ψηφιακού πιστοποιητικού διασφαλίζεται από την αποκλειστική κατοχή συγκεκριμένων ψηφιακών δεδομένων (ιδιωτικό κλειδί) από το φυσικό πρόσωπο. Ο πάροχος δημοσιεύει ψηφιακά δεδομένα σχετικά με την επαλήθευση της κατοχής του πιστοποιητικού (δημόσιο κλειδί) και εγγυάται για τα στοιχεία του φυσικού προσώπου.

Η ηλεκτρονική υπογραφή δημιουργείται με βάση τα δεδομένα αποκλειστικής κατοχής (ιδιωτικό κλειδί) και τα προς υπογραφή δεδομένα και αποτελεί μια ψηφιακή «ετικέτα» η οποία επισυνάπτεται στα προς υπογραφή δεδομένα.