Η Νέα ΑΠΕΔ αρχίζει την λειτουργία της από 17 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΠΕΔ εκσυγχρονίζεται και παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες εμπιστοσύνης.

Σε ένα περιβάλλον πιο φιλικό, εύχρηστο και ασφαλές ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κατεβάσει το ψηφιακό του πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε Η/Υ με λειτουργικό Windows ή Macintosh.

Η διαδικασία έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού, τριετούς διάρκειας, είναι απλουστευμένη αφού θα γίνεται ηλεκτρονικά και η μετάβαση στο ΚΕΠ θα είναι μόνο για ταυτοποίηση.

Τα usb token τα οποία είναι συμβατά με την νέα ΑΠΕΔ είναι:

Safenet 5110CC / Gemalto / Thales (MD 940) Gemalto ID Prime MD
Token ME EVO – Oberthur IDEMIA IDEMIA Cosmo v.8.1

Εάν τα Ψηφιακά Πιστοποιητικά σας λήγουν πριν τις 17/01/2022 σας προτείνουμε να ανανεωθούν μετά την 17η Ιανουαρίου 2022 ακολουθώντας το πλαίσιο της αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να ανανεώσετε τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας πριν τις 17 Ιανουαρίου θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μέχρι 30/4/2022, μετά από ειδοποίηση που θα λάβετε, θα ακυρωθούν και θα είστε υποχρεωμένοι να ξεκινήσετε νέα διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού με επίσκεψη εκ νέου στα ΚΕΠ.

Πηγή : www.aped.gov.gr