Μείωση της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών από την ΑΠΕΔ

Λόγω της επερχόμενης αναβάθμισης της ΑΠΕΔ προέκυψε η ανάγκη μείωσης της χρονικής διάρκειας ισχύος των ψηφιακών πιστοποιητικών που εκδίδονται από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης.Γι αυτό ακριβώς το λόγο στις 9 Δεκεμβρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν όλεςοι απαραίτητες ενέργειες ώστε όσα ψηφιακά πιστοποιητικά εκδίδονται πλέον από την υπάρχουσα Αρχή Πιστοποίησης θα έχουν χρονική διάρκεια ενός έτους (αντί τριών ετών).

Πηγή : http://www.aped.gov.gr/