Προγραμματισμένη αναβάθμιση της ΑΠΕΔ


Σας ενημερώνουμε ότι επίκειται αναβάθμιση της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Κανονισμού 910/2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βασικές αλλαγές θα είναι οι ακόλουθες:

I. Η Αρχή δεν θα εκδίδει πλέον πιστοποιητικά κρυπτογράφησης.

II. Η Αρχή θα εκδίδει μόνο ψηφιακά πιστοποιητικά φυσικών προσώπων.

III. Κατά τη διαδικασία της έγκρισης αιτήματος χορήγησης ψηφιακού πιστοποιητικού δεν θα υπάρχει ο διαχωρισμός πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων.

Ειδικότερα, βάσει της μελέτης εφαρμογής που παραδόθηκε στις 16/07/2019 προβλέπονται τα εξής:

I. Οι υπάλληλοι εντεταλμένων γραφείων (ΚΕΠ, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών) δεν θα είναι σε θέση να εγκρίνουν ένα αίτημα χορήγησης ψηφιακών πιστοποιητικών. Αυτό θα γίνεται από ειδικά εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της ΑΠΕΔ.

II. Όσοι χρήστες έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακά πιστοποιητικά, αυτά συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

III. Όσοι χρήστες έχουν απλά υποβάλει ηλεκτρονικό αίτημα (Βήμα 2 υπάρχουσας διαδικασίας) ή έχουν μεταβεί σε ΚΕΠ (Βήμα 3 υπάρχουσας διαδικασίας) ΑΛΛΑ μέχρι την μετάβαση στην αναβαθμισμένη ΑΠΕΔ δεν έχουν εκδώσει το ψηφιακό πιστοποιητικό, τότε αυτόματα ακυρώνεται το αίτημα και θα πρέπει να ακολουθηθεί η καινούργια διαδικασία.

IV. Οι μέχρι σήμερα Ασφαλείς Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που υποστηρίζονται από την ΑΠΕΔ, λόγω της αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου, θα μετονομαστού νσε Εγκεκριμένες Διατάξεις Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ) και θα είναι οι ακόλουθες :

  •  Oberthur Cosmo ID-One V8.1 AWP v.5.2.0
  •  Gemalto/Safenet IDPrime MD840/5110 SAC 10.5

V. Επιπλέον θα διακοπεί η δυνατότητα έκδοσης σε συσκευή απομακρυσμένης αποθήκευσης ψηφιακών πιστοποιητικών (π.χ. συσκευές Cosign). Η δυνατότητα απομακρυσμένης έκδοσης θα επανέλθει μόνο στη περίπτωση που:

  •  η συσκευή έχει πιστοποιηθεί σαν ΕΔΔΥ
  •  η λειτουργία της γίνει αποκλειστικά από Εγκεκριμένο ΠάροχοΥπηρεσιών Εμπιστοσύνης
  •  και ο φορέας που την έχει εγκαταστήσει και τη χρησιμοποιεί έχει περάσει από κατάλληλο auditing.

Η έναρξη λειτουργίας της αναβαθμισμένης ΑΠΕΔ εκτιμάται στις αρχές του 2020.