ΥΠΟΙΚ: 80 αλλαγές στον νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις

Σχεδόν ένα αυτοτελή νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις μέσα σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας (!), αποτελούν οι περίπου 80 αλλαγές που ενσωμάτωσε η κυβέρνηση για να «διορθώσει» τις επίμαχες ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν προ τριετίας (Ν4412/2016) αλλά έκτοτε έχουν υποστεί πλήθος τροποποιήσεων λόγω του βραχυκυκλώματος που προκάλεσαν στις αναθέτουσες αρχές.
Στην αγορά των κατασκευών επικρατεί μεγάλος προβληματισμός για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες που εκφράστηκαν τις προηγούμενες μέρες με επιστολή της Πανελλήνιας Ένωσης Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) προς τον υπουργό Οικονομίας. Ο σύνδεσμος των εργοληπτικών εταιρειών, εκφράζει την έκπληξή του για τις παρεμβάσεις του υπουργείου, οι οποίες μάλιστα δεν συνυπογράφονται από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών Χρίστο Σπίρτζη (σ.σ η υπογραφή του οποίου υπήρχε στο Ν4412/2016) και έγιναν εν αγνοία του τεχνικού κόσμου. 

Το υπουργείο Οικονομίας δια της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές
κρίθηκαν σκόπιμες, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων που απειλούνται από τον εκτροχιασμό των έργων, λόγω των καθυστερήσεων που έχει δημιουργήσει ο νόμος. Όπως αναφέρεται, τα προβλήματα με τις δημόσιες συμβάσεις, έχουν τινάξει στον αέρα τα χρονοδιαγράμματα και έχουν οδηγήσει σε απένταξη έργων με δυσμενείς συνέπειες για την ελληνική οικονομία. 

Οι αλλαγές, οι οποίες περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το εμπορικό απόρρητο, καλύπτουν μια σειρά από τομείς των δημοσίων συμβάσεων όπως ειδικούς κανόνες με διαπραγμάτευση χωρίς προκήρυξη (οι απευθείας αναθέσεις), με επίκληση την απλούστευση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων (π.χ μη υποχρεωτική χρήση ΕΣΗΔΗΣ-Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων).

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται επίσης και στο χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της υποβολής δεσμευτικών προσφορών, ο οποίος μειώνεται καθώς και στην αξιολόγηση των προσφορών. Η νομοθετική ρύθμιση, αυξάνει τέλος σε 0,07% από 0,06% τις κρατήσεις σε κάθε σύμβαση άνω από 2.500 ευρώ, με σκοπό την χρηματοδότηση λειτουργικών αναγκών για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ). Αξίζει να σημειωθεί η ρύθμιση εξαιρεί από το νόμο των δημοσίων συμβάσεων την ΔΕΘ-HELEXPO ΑΕ, η οποία αν και ελέγχεται από το δημόσιο, υποστηρίζεται ότι δεν λαμβάνει κάποια κρατική επιχορήγηση καθώς διαθέτει οικονομική αυτοτέλεια από την άσκηση των εμπορικών δραστηριοτήτων της.

Πηγή : www.newmoney.gr