Ενίσχυση δράσεων για συμμετοχή ΜμΕ στις δημόσιες συμβάσεις

Σε μια ιδιαίτερα θερμή συνάντηση, που έγινε σήμερα, μεταξύ του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Δημήτρη Αυλωνίτη και του Προέδρου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλου Ραβάνη,συμφωνήθηκε η ενίσχυση των δράσεων, για την περαιτέρω συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων, στις δημόσιες συμβάσεις της χώρας.

Από τον πρόεδρο του Β.Ε.Α, τέθηκε ως βάση συζήτησης, η σχετική κατευθυντήρια οδηγία της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 17/2016, σύμφωνα με την οποία, καλούνται οι αναθέτουσες αρχές δημοσίων συμβάσεων της χώρας, να σχεδιάζουν τις προκηρύξεις τους και να διεκπεραιώνουν τις συμβάσεις, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αυξημένη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων.

Ο κος Αυλωνίτης, ενημέρωσε, ότι το Υπουργείο δρομολογεί:
-την εκπαίδευση των αναθετουσών αρχών σε νέα πιο «ανοιχτά» υποδείγματα διαγωνιστικών διαδικασιών
-τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταλόγων που θα επιτρέπουν την εύκολη συμμετοχή σε μικρές αναθέσεις
-την υλοποίηση του Μητρώου Προμηθευτών με σκοπό τον προληπτικό, αποτελεσματικό έλεγχο και την πιστοποίηση των προμηθευτών ανά τον κόσμο
-την επικαιροποίηση Τεχνικών Προδιαγραφών, ξεκινώντας από τα κλωστοϋφαντουργικά

Διαπίστωση όλων, ήταν ότι από κοινού πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την αύξηση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στη διαβούλευση επί των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκαιρη ενημέρωση για τις επικείμενες αναθέσεις αλλά και την εκπαίδευση στο ΕΣΗΔΗΣ.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι αποτελεί αναπτυξιακή προτεραιότητα η συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στις δημόσιες συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, προτάθηκε αφενός η δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου με τη συμμετοχή και των επιμελητηρίων, αφετέρου δε, η πιλοτική εφαρμογή των νέων μεθόδων, σε επιλεγμένους κλάδους.

πηγή: www.businessnews.gr