Έφτασε η εποχή των ηλεκτρονικών δικογράφων

Η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης εισαγωγικών δικογράφων στα διοικητικά δικαστήρια της χώρας, ξεκίνησε από την προηγούμενη Τρίτη και οι διαδικασίες εγκατάστασης του συστήματος έχει ολοκληρωθεί και για το Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας.


Όπως σημείωσε και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας Περικλής Ξηρογιάννης, με την έναρξη λειτουργίας του συστήματος (καθώς ακόμα αυτό δεν είχε γίνει) θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση σημαντικού χρόνου και για τους δικηγόρους, αλλά και για τους πολίτες με την ηλεκτρονική πλέον παρακολούθηση της υπόθεσης του καθενός.Στόχος είναι η ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή να επεκταθεί σε όλα τα δικόγραφα, αλλά και στα πολιτικά δικαστήρια.

Ηλεκτρονικές δικογραφίες
Η συγκεκριμένη απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι ένα βήμα προς τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης, που αποτελεί πάγιο αίτημα του δικηγορικού σώματος, χρόνια τώρα.
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα εφαρμόσθηκε η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στο Συμβούλιο Επικρατείας και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα με 39 αποφάσεις της Γενικής Επιτροπείας Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και αφορούν όλα τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, από την Τρίτη 29 Μαΐου ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής κατάθεσης εισαγωγικών (μόνο) δικογράφων κύριας και προσωρινής δικαστικής προστασίας, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και τα Διοικητικά Εφετεία της χώρας.
Η εν λόγω απόφαση διευκολύνει σημαντικά την καθημερινή άσκηση της δικηγορίας και επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου.
Στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καλαμάτας, το ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα που απαιτείται εγκαταστάθηκε και από τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εξοικείωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων για να ξεκινήσει η λειτουργία του.

Εξοικονόμηση χρόνου
Όμως και οι δικηγόροι πρέπει να προετοιμασθούν, καθώς πλέον πρέπει να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή για να μπορούν να καταθέτουν ηλεκτρονικά δικόγραφα.
Ο κ. Ξηρογιάννης σημείωσε ότι ήδη υπάρχουν στα Διοικητικά Δικαστήρια οι σχετικές οδηγίες για τον τρόπο υποβολής των δικογράφων.
«Επειδή απαιτείται να υπάρχει πιστοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής θα δούμε την εφαρμογή του μέτρου και τα οφέλη μετά από κάποιο χρονικό διάστημα όταν χορηγηθούν τέτοιες υπογραφές στα μέλη.
Η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων κάποια στιγμή εκτιμώ ότι θα διευρυνθεί στα διοικητικά δικαστήρια ενώ θα γίνει και στα πολιτικά δικαστήρια, και ο στόχος είναι να υπάρχει ηλεκτρονική παρακολούθηση από κάθε έναν της υπόθεσής του με τον αντίστοιχο κωδικό που θα του δίνεται. Ενδεχομένως να γίνει δυνατή και η ψηφιοποίηση του φακέλου και η ηλεκτρονική αποστολή του.
Από το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας υπάρχει επικοινωνία με τον υπεύθυνο της ηλεκτρονικής λειτουργίας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, ώστε να προσδιοριστεί διάστημα χορήγησης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης των μελών που επιθυμούν στη χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής.
Είναι αυτονόητα τα οφέλη της ηλεκτρονικής εξέλιξης και εξυπηρέτησης διότι οδηγεί σε εξοικονόμηση χρόνου και αυτό το βλέπουμε όταν εξυπηρετούμαστε ηλεκτρονικά από υπηρεσίες του Δημοσίου μέσα από τον υπολογιστή μας από το γραφείο μας», τόνισε ο κ. Ξηρογιάννης.

Το επόμενο βήμα
Πάντως, η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος με απόφασή της, έχει ζητήσει να υπάρξει ανάλογη συνέχεια και ιδίως:
- να ολοκληρωθεί άμεσα το έργο της ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στα πολιτικά δικαστήρια, το οποίο παρουσιάζει δραματική καθυστέρηση.
- να εξασφαλιστεί η δυνατότητα προσωποποιημένης παρακολούθησης της ροής δικογράφου σε όλα τα δικαστήρια της χώρας.
- να διευρυνθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης σε όλα τα δικόγραφα ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
- να προβλεφθεί ψηφιοποίηση του φακέλου, ηλεκτρονική αποστολή των απόψεων της διοίκησης και ηλεκτρονική πρόσβαση των διαδίκων, στις υποθέσεις των διοικητικών δικαστηρίων.
- να υπάρξει πλήρης διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων της Δικαιοσύνης, μεταξύ τους και με το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών.