Βγάζουν... λαβράκια οι e-διαγωνισμοί του Δημοσίου

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά σχεδόν 15 εκατ. ευρώ κέρδισε το ελληνικό δημόσιο, από έναν διαγωνισμό για την προμήθεια στεφανιαίων ενδοπροθέσεων.

Αυτό πληροφορηθήκαμε τις προάλλες από τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με αφορμή την πλήρη ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Με βάση την εμπειρία του παρελθόντος, δηλαδή την εποχή που οι διαγωνισμοί δεν γίνονταν ηλεκτρονικά αλλά με διάφορους γνωστούς και άγνωστους τρόπους, η γενική γραμματεία Εμπορίου προϋπολόγισε
για την προμήθεια συγκεκριμένου αριθμού στεφανιαίων ενδοπροθέσεων το ποσό των 20.893.680 ευρώ.

Όταν όμως διενήργησε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό, στον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει προσυνεννόηση -κοινώς να «στηθεί»-, διαπίστωσε ότι οι προμηθευτές είχαν μεγάλα περιθώρια εκπτώσεων.

Πόσο λοιπόν έκλεισε η προμήθεια; Στα 6.229.412 ευρώ, δηλαδή κατά περίπου 70% χαμηλότερα από ό,τι είχε προϋπολογισθεί.

Προφανώς και δεν έχασε ο προμηθευτής σ' αυτή την τιμή. Άλλοι έχαναν, τόσα χρόνια...

Πηγή : http://www.euro2day.gr