Βελτιώσεις στις ρυθμίσεις για δημόσιες συμβάσεις


Σειρά διατάξεων που στοχεύουν στην περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του διοικητικού βάρους, την ενίσχυση της διαφάνειας αλλά και τη διεύρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες για τις δημόσιες συμβάσεις, καταθέτει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το υπαίθριο εμπόριο και την επιμελητηριακή νομοθεσία.


Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, με τις νέες διατάξεις συμπληρώνεται ο νόμος 4412/2016, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο για επιπλέον παρεμβάσεις.

Οι διατάξεις αυτές, μεταξύ άλλων, προβλέπουν:

Στις περιπτώσεις αποκλεισμού των εταιρειών από τις διαγωνιστικές διαδικασίες επισπεύδεται η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής τους επιστολής.

Απλοποιείται η διαδικασία υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Σύμβασης) για τη συμμετοχή των εταιρειών στους δημόσιους διαγωνισμούς αφού πλέον θα αρκεί η υπογραφή μονάχα από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας.

Καταργούνται τα δικαιολογητικά για τους διαγωνισμούς μέχρι 2.500€ και μειώνεται το διοικητικό βάρος και απλοποιείται η διαδικασία για αυτή την κατηγορία των διαγωνισμών που τόσο πολύ είχε ταλαιπωρηθεί η αγορά από το γεγονός ότι ένας διαγωνιζόμενος χρειαζόταν την πλήρη σειρά δικαιολογητικών για να συνάψει μια σύμβαση ακόμα και 500€ με το δημόσιο.

Εκτός της επίσημης μετάφρασης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών των δικαιολογητικών των εταιρειών θα γίνονται πλέον δεκτά και έγγραφα των οποίων οι μεταφράσεις τους διενεργούνται από άλλα αρμόδια κατά νόμο πρόσωπα και φορείς, όπως οι δικηγόροι. Αυτή και μόνο η δυνατότητα επιταχύνει κατά πολύ την προετοιμασία των διαγωνιζομένων και μειώνει και το κόστος.

Μειώνονται τα στάδια και οι σχετικές διοικητικές αποφάσεις στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, ώστε να επιταχύνεται η διαγωνιστική διαδικασία.

Καταργείται η διπλή υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών υπογραφής σύμβασης στις περιπτώσεις που δεν μεσολαβεί προ-συμβατικός έλεγχος, για να μειωθεί το διοικητικό βάρος, να απλοποιηθεί η διαδικασία και να συμβασιοποιούνται οι διαγωνισμοί ταχύτερα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδεράκη, όλες οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων εντάσσονται στην προσπάθεια για μια αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου 4412/2016 και όχι για να παραχωρηθούν εξαιρέσεις, όπως ζητούν ορισμένοι φορείς. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτό, σημείωσε ο ίδιος. Μάλιστα γνωστοποίησε ότι χθες υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία τίθενται συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τα δημόσια έργα.

Το υπαίθριο εμπόριο

Ο κ. Παπαδεράκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο για το υπαίθριο εμπόριο και την επιμελητηριακή νομοθεσία ως το σπουδαιότερο νομοθέτημα της γενικής γραμματείας Εμπορίου στα 2,5 τελευταία χρόνια.

Οι διατάξεις για το υπαίθριο εμπόριο, σημείωσε, αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου με την υπαγωγή αυτής της κατηγορίας εμπορίου στα ίδια στάνταρντ με αυτά του στεγασμένου εμπορίου.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως αυτή τη στιγμή, παραμένει θολή η εικόνα για το πόσοι δραστηριοποιούνται στο υπαίθριο εμπόριο. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία είναι αυτά του 2014, σύμφωνα με τα οποία δραστηριοποιούνταν 14.000 παραγωγοί και 11.000 επαγγελματίες πωλητές. Ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κατηγορίας ανήλθε το ίδιο έτος στα 246 εκατ. ευρώ, με το ήμισυ των επαγγελματιών να δηλώνει ζημίες.

Ως προς την αδειοδότηση, πλέον, με το νέο πλαίσιο καταργείται η κληρονομικότητα και οι άδειες θα δίνονται από τις Πειρφέρειες βάσει μορίων που θα λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά κριτήρια.

Ερωτηθείς για τη διάθεση στις υπαίθριες αγορές αποσταγμάτων διήμερων (τσίπουρο, τσικουδιά) αλλά και γαλακτοκομικών προϊόντων, ο κ. Παπαδεράκης διευκρίνισε ότι η πώλησή τους θα γίνεται με βάση τους τελωνειακούς κανόνες και τις προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας των προϊόντων.

Τέλος, αναφερόμενος στις αλλαγές της επιμελητηριακής νομοθεσίας, τόνισε ότι οι επερχόμενες εκλογές του Δεκεμβρίου θα γίνουν με το νέο πλαίσιο και σημείωσε ότι η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει στο επόμενο διάστημα στη δημιουργία των περιφερειακών επιμελητηρίων.

Πηγή: http://www.euro2day.gr