Ψηφιακό Δημόσιο από τον Ιανουάριο


Ανεκτέλεστες θα παραμένουν, αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο του 2018, πάσης φύσεως διοικητικές πράξεις και αποφάσεις στο Δημόσιο οι οποίες δεν φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα. Το μέτρο επρόκειτο να εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, ωστόσο λόγω της καθυστέρησης στην ψηφιοποίηση των οργανογραμμάτων, όπως και άλλες μεταρρυθμίσεις (σ.σ. κινητικότητα, αξιολόγηση κ.λπ.), έλαβε εξάμηνη παράταση και η εφαρμογή του μετατίθεται για τις αρχές του νέου έτους στα υπουργεία. 


Ως προς τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου και τους ΟΤΑ, η έναρξη ισχύος του μέτρου θα οριστεί κατά περίπτωση με υπουργική απόφαση. Πάντως, σχεδιάζεται το σύνολο του Δημοσίου να έχει περάσει στην ψηφιακή «εποχή» διακίνησης εγγράφων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018. 

Οπως επισημαίνεται στην κοινή υπουργική απόφαση για την παράταση της έναρξης ισχύος του μέτρου που υπογράφεται από τους υπουργούς Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφιακής Πολιτικής Ολγα Γεροβασίλη και Νίκο Παππά, «μετά την παρέλευση των ανωτέρω ημερομηνιών τόσο για το σύνολο των υπουργείων όσο και από την ημερομηνία έναρξης ισχύος με βάση την έκδοση της κατά περίπτωση υπουργικής απόφασης για τους λοιπούς φορείς, τυχόν πράξεις και αποφάσεις που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου αυτού, δηλαδή χωρίς τη χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας δεν εκτελούνται».

Πηγή : http://www.kathimerini.gr