Εξοικονομήθηκαν 340 εκατ. ευρώ μέσω των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις


Μεγάλη εξοικονόμηση ύψους 340 εκατ. ευρώ ( ή 10%) εξασφαλίζει σε ετήσια βάση η ηλεκτρονικοποίηση των διαγωνισμών για τις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με (ΕΣΗΔΗΣ)

Μάλιστα ο διευθυντής ανάπτυξης και τεχνικής στήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Α. Φρατζέσκος ανέφερε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης οτι,το 2016 το όφελος για το ελληνικό δημόσιο από τη διεύρυνση του αριθμού και της αξίας των συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο ανήλθε σε περίπου 300 εκατ. ευρώ, καθώς επί συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας 3,3 δισ. ευρώ, η εξοικονόμηση δαπάνης σε σχέση με τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό διαμορφώθηκε στο 9,49%.

Το ποσοστό εξοικονόμησης δε είναι αυξημένο κατά 1,1% σε σχέση με αυτή που επιτεύχθηκε το 2015 (8,39%).

Πάντως υπάρχουν περιθώρια για ακόμη μεγαλύτερα οφέλη, καθώς οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα τώρα ξεκινούν να εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Μεταξύ άλλων ο γγ Εμπορίου, Αντώνης Παπαδεράκης ανέφερε ότι, ο πρόσφατος πλειστηριασμός που διενεργήθηκε για την προμήθεια ιατρικών αντιδραστηρίων. Η εξοικονόμηση που επιτεύχθηκε ήταν 10 εκατ. ευρώ αφού η προμήθεια κατακυρώθηκε στα 23 εκατ. ευρώ έναντι της προϋπολογισθείσας δαπάνης των 33 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως βάσει της νομοθεσίας, όλες οι δημόσιες συμβάσεις που αφορούν προμήθεια προϊόντων, υπηρεσιών και δημοσίων έργων αξίας άνω των 60.000 ευρώ γίνονται μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Πηγή : http://www.enikonomia.gr