Έρχονται διαγωνισμοί για «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις.

Διαγωνισμούς για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα θα διενεργήσει η γενική διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή το προσεχές διάστημα. Πρόκειται για ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς με τη διαδικασία της συμφωνίας-πλαίσιο, που αφορούν στην προμήθεια ενεργειακά αποδοτικών κλιματιστικών μηχανημάτων και λαμπτήρων LED εσωτερικού φωτισμού και καλύπτουν τις ανάγκες 18 υπουργείων για τα είδη αυτά.

Αυτό ανακοινώθηκε σε ενημερωτική εκδήλωση της γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή για το έργο GRASPINNO, που επικεντρώνεται στις «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, με γνώμονα τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.


Ο κ. Παπαδεράκης στον χαιρετισμό του, αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση που υλοποιείται στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει παρεμβάσεις με στόχο την εξυγίανση και τον ορθολογισμό του συστήματος προμηθειών και στην αξιοποίηση του για τη διεύρυνση της συμμετοχής των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Τόνισε, επίσης, ότι θέματα που σχετίζονται με τα μητρώα προμηθευτών, τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές, την προώθηση των συμβάσεων καινοτομίας και κοινωνικής αναφοράς, καθώς και των πράσινων δημόσιων συμβάσεων εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό και μια συνολική προσπάθεια για την ευρύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων. Ακόμα, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των συμβάσεων, υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης των νέων εργαλείων, όπως είναι τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι καθώς και οι συμφωνίες-πλαίσιο, όπως αυτές που έχουν πρόσφατα προκηρυχτεί από τη γενική γραμματεία.

Πρόσθεσε ακόμη ότι από την πλευρά της γενικής γραμματείας επιδιώκεται η ενίσχυση της συνέργειας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και απηύθυνε προσκλητήριο στις επιχειρήσεις να συμμετέχουν πιο δυναμικά στους διαγωνισμούς που διενεργούνται στην Ελλάδα, και ειδικότερα στις εν εξελίξει συμφωνίες-πλαίσιο, προκειμένου το Δημόσιο να προμηθεύεται προϊόντα και υπηρεσίες με τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά και σε επαρκείς ποσότητες, πετυχαίνοντας παράλληλα σωστές τιμές μέσα από διαφανείς διαδικασίες.

Διαβεβαίωσε ακόμη από τη θέση του, ότι ο διάλογος που έχει ανοίξει η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να διευρυνθούν οι δημόσιες προμήθειες σε όλο το φάσμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών, της συντόμευσης των χρόνων υλοποίησης και της συνεχούς ενημέρωσης, θα συνεχιστεί.