Δημόσιες συμβάσεις σε… πακέτα για καλύτερες τιμές!

Εως και 10% εκτιμάται ότι μπορεί να μειωθεί το κόστος των δημόσιων προμηθειών ύψους άνω των 2 δισ. ευρώ.

Ποιες προμήθειες μπορούν να ομαδοποιηθούν

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αντικείμενο της ομαδοποίησης και υπαγωγής στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης μπορούν να αποτελούν συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που πληρούν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τη γεωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014:

- αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες από μία Αναθέτουσες Αρχές

- υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες αγορές από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές

- παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε να επιδέχονται ομαδοποίησης

- παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης

- παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο αγορών και προϋπολογισμό

- χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης.

- χαρακτηρίζονται ως ομοειδή ή συμπληρωματικά

- μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτομία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις κοινωνικές συμβάσεις.

Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατ’ αναλογία και κατά περίπτωση το σύστημα ταξινόμησης του Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ή και η κατάταξη των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ποιες εξαιρούνται

Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών που:

- Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών του εξωτερικού.

- Προορίζονται για την περίθαλψη και αποκατάσταση σεισμόπληκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες, τρομοκρατικά χτυπήματα ή γεγονότα ανωτέρας βίας γενικότερα.

- Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες των αναθετουσών αρχών.

- Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των εναέριων μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

- Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσίας του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

- Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

- Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά ή απαιτήσεις.

- Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετουσών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη ΓΔΔΣΠ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1 Πετρέλαιο και αποστάγματα - Πετρέλαιο θέρμανσης 
2 Λιπαντικά παρασκευάσματα 
3 Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 
4 Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 
5 Βρώσιμα Λίπη 
6 Γάλα και κρέμα γάλακτος 
7 Βούτυρο 
8 Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών 
9 Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 
10 Ζάχαρη και συναφή προϊόντα 
11 Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 
12 Προϊόντα ζυμαρικών 
13 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα 
14 Καρυκεύματα και αρτύματα 
15 Ειδικά προϊόντα διατροφής 
16 Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή 
17 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 
18 Διάφορα είδη ρουχισμού 
19 Εσώρουχα 
20 Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα 
21 Ειδικά ενδύματα 
22 Εξαρτήματα ρουχισμού 
23 καπέλα και καλύμματα κεφαλής 
24 Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων 
25 Προστατευτικά υποδήματα 
26 Σάκοι και τσάντες 
27 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 
28 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και μηχανήματα όφσετ 
29 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 
30 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό)
31 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 
32 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης 
33 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 
34 Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού 
35 Επιβατικά αυτοκίνητα 
36 Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής 
37 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 
38 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 
39 Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως 
40 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 
41 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 
42 Έπιπλα γραφείων 
43 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 
44 Σχολικά έπιπλα 
45 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 
46 Προϊόντα καθαρισμού 
47 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, μηχανήματα διήθησης 
48 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 
49 Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών 
50 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 
51 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων 
52 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού και παραγωγικότητας 
53 Συστήματα βάσεων δεδομένων 
54 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 
55 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 
56 Εξυπηρετητές 
57 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 
58 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπό­μενου εξοπλισμού 
59 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 
60 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ
61 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 
62 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 
63 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 
64 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 
65 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 
66 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 
67 Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης 
68 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 
69 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 
70 Υπηρεσίες παρόχου 
71 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 
72 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 
73 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων με τη βοήθεια Η/Υ 
74 Υπηρεσίες ασφάλειας 
75 Υπηρεσίες εκτύπωσης 
76 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 
77 Υπηρεσίες συνδρομών 
78 Υπηρεσίες καθαρισμού

Πηγή : http://www.euro2day.gr