Ερώτηση Κατσαφάδου για καθυστερήσεις σε έργα Δήμων και Περιφερειών

Οι τεράστιες καθυστερήσεις σε έργα των Δήμων και των Περιφερειών εξαιτίας του νόμου 4412/2016 που αφορά στις δημόσιες συμβάσεις έργων, είναι το θέμα της ερώτησης που κατέθεσε στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιώς και Νήσων. 

Όπως επισημαίνει στην ερώτησή του ο κ. Κατσαφάδος, αν και η Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους, βάσει του εν λόγω νόμου, εντούτοις δεκάδες νησιωτικοί και ορεινοί Δήμοι, δε διαθέτουν ούτε έναν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλες καθυστερήσεις στη διεξαγωγή δημοπρασιών και χρηματοδοτημένα έργα να μην προχωρούν. 

«Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Κυθήρων, ο οποίος διαθέτει μόνο 1 τεχνικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει όργανο διεξαγωγής δημοπρασιών έργων, καθώς απαιτούνται ακόμα τουλάχιστον 5 μέλη (2 τακτικά μέλη + 3 αναπληρωματικά)», αναφέρει ο κ. Κατσαφάδος, επισημαίνοντας ότι η πρόβλεψη να παίρνουν οι Δήμοι προσωπικό από άλλες υπηρεσίες ή την Περιφέρεια, στην πράξη φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί, καθώς το να βασίζονται οι Δήμοι στις τεχνικές υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειών για να δημοπρατούν έργα, είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο.

Η ερώτηση του κ. Κατσαφάδου έχει ως εξής:

«Κύριε Υπουργέ, 

Τεράστιες καθυστερήσεις σε έργα των Δήμων και των Περιφερειών της χώρας φαίνεται ότι έχει προκαλέσει, η εφαρμογή του νόμου 4412/2016 (Ενσωμάτωση Οδηγίας) για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή, με επείγουσες διαδικασίες, και όπως φαίνεται, χωρίς την απαραίτητη προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 8 περ. α του Νόμου 4412, "η Επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις τεχνικούς υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της περίπτωσης η' της παρούσας παραγράφου και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση". Αυτό όμως, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τα έργα δεκάδων νησιωτικών και ορεινών Δήμων, καθώς οι περισσότεροι δε διαθέτουν 3 τεχνικούς υπαλλήλους, πολλοί δε από αυτούς, ούτε καν έναν! Κάτι τέτοιο έχει προκαλέσει, όπως είναι φυσικό τεράστιες καθυστερήσεις στη διεξαγωγή δημοπρασιών, με αποτέλεσμα έτοιμα χρηματοδοτημένα έργα να μην μπορούν να προχωρήσουν. Για το θέμα, έχει κάνει ήδη παρέμβαση και η ΚΕΔΕ, ζητώντας την αναστολή εφαρμογής του νόμου έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 ή την τροποποίησή του με νομοθετική ρύθμιση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Δήμου Κυθήρων, ο οποίος διαθέτει μόνο 1 τεχνικό υπάλληλο κλάδου ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, κάτι που σημαίνει ότι δεν μπορεί να συγκροτήσει όργανο διεξαγωγής δημοπρασιών έργων, καθώς απαιτούνται ακόμα τουλάχιστον 5 μέλη (2 τακτικά μέλη + 3 αναπληρωματικά).

Ο Δήμος για το έτος 2017 έχει προγραμματίσει περισσότερες από 30 δημοπρασίες έργων που έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση εξ ιδίων πόρων ή από πόρους της Περιφέρειας και του ΕΣΠΑ, τις οποίες όμως δεν μπορεί να πραγματοποιήσει λόγω της συγκεκριμένης πρόβλεψης του Νόμου 4412, που δεν έχει λάβει υπόψη της την τεράστια έλλειψη προσωπικού στουςεπαρχιακούς Δήμους, σε πολλούς από τους οποίους οι ίδιοι οι Δήμαρχοι αναγκάζονται να εκτελούν καθήκοντα υπαλλήλων.

Επιπλέον, ο νόμος δεν προέβλεψε καμία μεταβατική περίοδο για την εφαρμογή του, ενώ η πρόβλεψη να πάρουν οι Δήμοι προσωπικό από άλλες υπηρεσίες ή την Περιφέρεια, στην πράξη φαίνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν είναι δυνατόν, ειδικά οι νησιωτικοί Δήμοι, να βασίζονται στις τεχνικές υπηρεσίες των κατά τόπους Περιφερειών για να δημοπρατούν έργα, καθώς αυτό καθιστά την όλη διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα. Ήδη, το αρμόδιο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, δηλώνει πλήρη αδυναμία για τη δημοπράτηση όλων των έργων και των 8 Δήμων της Π.Ε. Νήσων, ανάμεσα στους οποίους είναι και ο Δήμος μας. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το θέμα που έχει προκύψει με τις Επιτροπές διαγωνισμού σε μικρούς νησιωτικούς ή ορεινούς Δήμους; 
2. Προτίθεται να προβεί σε νομοθετική ρύθμιση ή Υπουργική Απόφαση που να δίνει τη δυνατότητα συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμού και από μη τεχνικούς υπαλλήλους, για τους Δήμους που δεν διαθέτουν επαρκές τεχνικό προσωπικό, έστω μόνο για την διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών, δηλαδή για έργα έως του ποσού των 60.000,00€ + ΦΠΑ;

Πηγή : http://www.portnet.gr