Ένα διαφορετικό δημόσιο για την Ελλάδα

Γραφειοκρατία, πολύπλοκες διαδικασίες και αναποτελεσματικότητα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ελληνικού Δημοσίου. Καθημερινά βλέπουν το φως της δημοσιότητας ιστορίες ταλαιπωρίας που υφίστανται πολίτες λόγω της γραφειοκρατίας, η οποία πολύ συχνά αγγίζει τα όρια του παραλογισμού.

Ώρες στημένοι σε ουρές, κουβαλούν έγγραφα και φωτοτυπίες από υπηρεσία σε υπηρεσία και από υπουργείο σε υπουργείο, προκειμένου να επιλύσουν διαδικαστικά ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να διευθετηθούν «με το πάτημα ενός κουμπιού» στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Κατά καιρούς δημοσιεύονται έρευνες που αποτυπώνουν την οικτρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Ενδεικτική και πιο πρόσφατη, αυτή του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Ιούλιος 2016), σύμφωνα με την οποία το ελληνικό Δημόσιο σημειώνει την 4η χαμηλότερη επίδοση μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ως προς την αποτελεσματικότητά του. Σύμφωνα με την έρευνα, το πιο αποδοτικό Δημόσιο στην Ε.Ε. έχουν η Ολλανδία, η Σουηδία, η Βρετανία και η Γερμανία, ενώ στις τελευταίες θέσεις μετά την Ελλάδα, ακολουθούν η Ρουμανία, η Κροατία και η Σλοβακία.

Σπατάλη χρόνου

Η διακίνηση εγγράφων διά ζώσης, αντί της «ηλεκτρονικής οδού», πέρα από την απίστευτη ταλαιπωρία των πολιτών συνεπάγεται σπατάλη εργατικού δυναμικού και εργατοωρών, καθώς και σημαντική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο δαπανώνται περί τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε χαρτί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Δημοσίου. Απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή, η αρμόδια υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Ολγα Γεροβασίλη επισήμανε ότι περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ για τη διετία 2017-2018 θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν από τη μείωση της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών.

Τα παραπάνω αποτελούν ζητούμενο για τους πολίτες και παγίως βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τις εξαγγελίες της εκάστοτε κυβέρνησης. Ωστόσο παρά την παρέλευση δεκαετιών, η γραφειοκρατία καλά κρατεί και τα όποια εγχειρήματα βρίσκονται ακόμα σε... βρεφικό στάδιο.

Τα ΚΕΠ αποτέλεσαν μια από τις πιο αποτελεσματικές λύσεις, καθώς έδωσαν διέξοδο σε έναν μεγάλο όγκο συναλλαγών μεταξύ του πολίτη και του Δημοσίου. Στην πάροδο των ετών, ωστόσο, τα ΚΕΠ ατόνησαν και κατέληξαν να υπολειτουργούν. Εσχάτως, επιχειρείται και πάλι η «αναβίωσή» τους, καθώς και η διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την απορρόφηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η ψηφιακή υπογραφή και η ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων είναι δύο από τις μεταρρυθμίσεις που είχαν εξαγγελθεί, οι οποίες εφόσον υλοποιηθούν θα δώσουν μια σημαντική «ανάσα» στους πολίτες. Με την ψηφιακή υπογραφή θα μπορούν να διεκπεραιώνουν πολλές από τις συναλλαγές τους από τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Με την ηλεκτρονική διακίνηση των εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών, αναμένεται να σταματήσει το φαινόμενο της «διά ζώσης» υποβολής –των ίδιων σε πολλές περιπτώσεις– εγγράφων μεταξύ υπουργείων και δημόσιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς, τα έγγραφα θα διακινούνται ηλεκτρονικά και θα αρκεί η υποβολή τους άπαξ σε μία υπηρεσία.

Στην απλοποίηση των διαδικασιών μπαίνουν σταδιακά και τα νοσοκομεία. Ήδη 78 δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα σε όλη τη χώρα είναι απευθείας συνδεδεμένα με το υπουργείο Υγείας και ζητήματα που αφορούν την τροφοδοσία, την κίνηση ασθενών, την αγορά φαρμάκων και άλλες λειτουργικές ανάγκες αντιμετωπίζονται online. Στόχος είναι άμεσα να συμπεριληφθούν στην εφαρμογή όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Μια άλλη διαδικασία, εξαιρετικά χρονοβόρα και γραφειοκρατική, είναι αυτή της αδειοδότησης ιδιωτικού επαγγέλματος και καταστημάτων από τις περιφέρειες. Μέχρι τώρα απαιτείτο η υπογραφή του περιφερειάρχη, ωστόσο η διαδικασία απλοποιήθηκε και απαιτείται μόνο η υπογραφή γενικού διευθυντή, γεγονός που πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο, μειώνει και τις δυνατότητες πολιτικής παρέμβασης.

Τέλος, απλοποιούνται οι μετατάξεις, καθώς με το νέο σύστημα κινητικότητας θα απαιτείται μόνο μία υπογραφή, αυτή του φορέα υποδοχής.

Πηγή : http://www.kathimerini.gr/