Στόχος του νέου νομοσχεδίου, η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων

Μόλις την προηγούμενη βδομάδα, ψηφίστηκε ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο με το οποίο έρχεται σε πρώτη θέση η ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων.


Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν από την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγα Γεροβασίλη, στην ομιλία της στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε η προώθηση της γενικευμένης εφαρμογής της ηλεκτρονικής ανταλλαγής εγγράφων μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, αλλά και ανάμεσα στις υπηρεσίες και τους πολίτες.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα επωφεληθεί σημαντικά, απλοποιώντας τις εσωτερικές της διαδικασίες και εξοικονομώντας κόστος και ανθρωποώρες εργασίας.

Από τις αλλαγές στη διακίνηση των εγγράφων, το δημόσιο εξοικονομεί για τα έτη 2017-2018 έως και 800 εκατ. ευρώ.

Επόμενο θέμα, είναι εκείνο των συμβασιούχων με οκτάμηνες συμβάσεις.

Στην ομιλία λοιπόν, έγινε λόγος για προωθητική ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους OTA, όπου παρατείνονται αυτοδικαίως οι συμβάσεις με το προσωπικό καθαριότητας ως 31-12-2017:

Α) είτε να μην ολοκληρώσουν διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας ορισμένου χρόνου για τις οποίες έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση-πρόσκληση, 

Β) είτε να προσλάβουν εντός του 2017 αριθμό προσωπικού καθαριότητας που αντιστοιχεί στις κενές οργανικές θέσεις και στις δυνατότητες του προϋπολογισμού τους, εφόσον ήδη έχουν εκδοθεί πίνακες κατάταξης, ενώ οι λοιποί επιτυχόντες (ή το σύνολο αυτών αν δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης εντός του2017) θα προσλαμβάνονται μετά την 31-12-17. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η επαρκής κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των δήμων σε προσωπικό καθαριότητας όσο και η ορθολογική διαχείριση των πόρων των προϋπολογισμών τους.