Καλή προετοιμασία - καλύτερες δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου και τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο επαγγελματισμός θα βοηθήσει ώστε και ο χρόνος που χρειάζεται να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο

Η καλή προετοιμασία των διαγωνισμών προσφορών του ευρύτερου δημόσιου τομέα είναι ο κύριος παράγοντας προς αποφυγήν αχρείαστων καθυστερήσεων, σύμφωνα με τη Γενική Λογίστρια Ρέα Γεωργίου αλλά και τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Οι δύο τους μιλούσαν την Τετάρτη ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών της Βουλής, σε συζήτηση για το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις και το πλαίσιο λειτουργίας της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών.

Εισηγήσεις

Η κ. Γεωργίου ανέφερε ότι από το 2015 το Γενικό Λογιστήριο έχει υποβάλει συγκεκριμένες εισηγήσεις, οι οποίες εγκρίθηκαν από το Υπουργικό και ότι έχει κάνει εισήγηση να στελεχωθούν με άτομα εξειδικευμένα οι υπηρεσίες αλλά και να συσταθεί κεντρική υπηρεσία, που να μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείριση διαγωνισμών μικρών αναθετουσών Αρχών. Σύμφωνα με την ίδια, το κύριο θέμα στις δημόσιες συμβάσεις είναι ο άνθρωπος.

Χρειάζεται έμπειρο προσωπικό, εξειδικευμένο, για να διαχειριστεί της προσφορές, πρόσθεσε. Ο επαγγελματισμός, ανέφερε, θα βοηθήσει ώστε και ο χρόνος που χρειάζεται να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Τη στήριξή του στις προσπάθειες του Γενικού Λογιστηρίου εξέφρασε και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Εμείς βλέπουμε τις ενέργειες του Γενικού Λογιστηρίου, τις στηρίζουμε. Είμαστε σίγουροι ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είπε.

Πολύπλοκες

Την ίδια ώρα, σε σχέση με τα μεγάλα έργα, εξήγησε ότι σε συνεργασίες δημόσιου - ιδιωτικού τομέα (PPP), όπως τα αεροδρόμια ή τα λιμάνια, οι διαδικασίες προσφορών είναι πολύπλοκες και θέλουν δύο με τρία χρόνια να ολοκληρωθούν ακόμη και στην υπόλοιπη ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τις προσφορές, σημείωσε ότι «κλειδί είναι η πολύ καλή προετοιμασία».

Σε σχέση με το πλαίσιο που ισχύει στην Κύπρο, ο Γενικός Ελεγκτής επισήμανε ότι η Κύπρος ακόμη και σε αξιολογήσεις από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρήθηκε ότι είναι καλό παράδειγμα προς αναφορά και το «e -procurement» (ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών) είναι υποδειγματικό. Περιθώρια βελτίωσης πάντοτε υπάρχουν, αλλά η Κύπρος βρίσκεται σε καλό επίπεδο, είπε.