Παρουσίαση του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων σύμφωνα με τα νεα δεδομένα

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να παρακολουθήσετε με τη μορφή παρουσίασης τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του Ν.4412/2016.

Η παρουσίαση δίνει μια σύντομη αλλά περιεκτική εικόνα για το τι είναι το ηλεκτρονικό σύστημα Προμηθέας και που απευθύνεται, τις νέες αναμενόμενες λειτουργίες (ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές πληρωμές προμηθευτών κλπ) καθώς και ενα μικρό απολογισμό με μορφή διαγραμμάτων σχετικά με τη μέχρι σήμερα λειτουργία του ΕΔΗΔΗΣ.

Για να δείτε την παρουσίαση πατήστε εδώ.