ΕΝΠΕ: Με χορήγηση προσωρινής απαλλοτρίωσης να προχωρούν πιο γρήγορα τα δημόσια έργα

Να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής απαλλοτρίωσης ώστε να προχωρούν πιο γρήγορα τα δημόσια έργα, προτείνει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) στα συναρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού καθώς και στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ
Εναλλακτικά, η ΕΝΠΕ προτείνει να δοθεί η δυνατότητα επίταξης των απαλλοτριωθέντων ακινήτων από το όργανο το οποίο κηρύσσει την απαλλοτρίωση, άρα για τις Περιφέρειες το Περιφερειακό Συμβούλιο. Στην επιστολή του ΔΣ της ΕΝΠΕ επισημαίνει ότι «η διαδικασία απαλλοτρίωσης με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα πολλές φορές να εξαντλείται η προθεσμία κατασκευής ενός έργου και να μην έχουν συντελεσθεί οι απαλλοτριώσεις. Έτσι έχουμε καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων αλλά και οικονομική επιβάρυνση ακόμα δε και ποιοτική επιβάρυνση των εκτελούμενων έργων. Πρόσφατα, με το άρθρο 49 του Νόμου 4412/2016 στις απαιτήσεις ωριμότητας μελέτης του έργου προστέθηκε: «… η συντέλεση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων αποτελούν προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης έργου». Το ΔΣ της ΕΝΠΕ θεωρεί ότι η ανωτέρω διάταξη είναι προς την σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, παραθέτοντας τους προβληματισμούς του, καταθέτει δύο προτάσεις επί του υφιστάμενου νομικού πλαισίου.