Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: Η καθυστέρηση των δημοσίων έργων δεν οφείλεται στην αλλαγή της διοίκησης
«Σε καμία περίπτωση η καθυστέρηση των δημοσίων έργων δεν οφείλεται στην αλλαγή της διοίκησης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και δεν θα μπορούσε να οφείλεται, καθόσον κατά πάγια αρχή του δικαίου η άσκηση της δημόσιας διοίκησης είναι συνεχής, αδιάλειπτη και ενιαία». Αυτό σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνέχεια δημοσιεύματος ημερήσιας εφημερίδας σχετικά με τα δημόσια έργα. 
Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Αρχής, «προς αποκατάσταση της αλήθειας επισημαίνουμε τα εξής: Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει ήδη προβεί στην έκδοση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της δύο υποδειγμάτων αναφορικά με τα δημόσια έργα και τις μελέτες και προτίθεται πολύ σύντομα να εκδώσει και τα υπόλοιπα υποδείγματα (για προμήθειες και υπηρεσίες)».