Κερδίζει έδαφος και… χρήμα το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

Εξοικειώνονται σταδιακά οι φορείς του δημοσίου με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, με όφελος τόσο για το κόστος των προμηθειών του δημοσίου όσο και για το χρόνο εκτέλεσης των συμβάσεων αυτών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αξία των διαγωνισμών από 2,4 εκατ. ευρώ που ήταν το 2013, ανήλθαν στα 373 εκατ. ευρώ το 2014, στα 1,391 δισ. ευρώ το 2015 και σε άνω του 2,1 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2016. Παράλληλα ο μέσος χρόνος μεταξύ της διενέργειας του διαγωνισμού έως την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών μειώθηκε από τις 57 ημέρες που ήταν το 2014 και 52 που ήταν το 2015, στις 33 ημέρες το πρώτο εξάμηνο της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία το σύνολο της εξοικονόμησης από 0,25% που ήταν το 2014 και 10,96% το 2015, έφθασε το 20,77% το πρώτο εξάμηνο του 2016. 
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) αποτελεί πληροφοριακό σύστημα καταχώρισης δεδομένων από τις αναθέτουσες αρχές και δημόσιους φορείς με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση στοιχείων που αφορούν τις συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται γραπτώς, προφορικώς ή με ηλεκτρονικά μέσα, εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης του ποσού των 1.000 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) και ανεξαρτήτως διαδικασίας ανάθεσης Αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) του υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού. 
Η Αρχή βάσει των αρμοδιοτήτων της, παρακολουθεί και αξιολογεί τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση σ' αυτό, των στοιχείων δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές, τις ΚΑΑ και τους αναθέτοντες φορείς. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν, οι φορείς που έκαναν τουλάχιστον μία ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ φέτος τον Αύγουστο ήταν 1.672 ενώ τον ίδιο μήνα πέρυσι ήταν 1.230. 
 
Αποτέλεσμα εικόνας για κεντρικο μητρωο δημοσιων συμβασεων
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες (συνολικά) ήταν 20.004 από 15.519 τον ίδιο μήνα πέρυσι και οι φορείς για τους οποίους υπάρχει τουλάχιστον ένας εγγεγραμμένος χρήστης (συνολικά) φέτος τον Αύγουστο ήταν 2.604 από 2.262 πέρσι ίδιο μήνα. Ακόμη, οι εντολές πληρωμών έφτασαν φέτος τον Αύγουστο τις 61.188 ενώ πέρυσι το ίδιο μήνα ήταν 17.639, οι συμβάσεις του φετινού Αυγούστου ήταν 18.728 έναντι 10.532 πέρυσι τον Αύγουστο και οι προκηρύξεις ήταν 2.561 έναντι 1.665 τον περσινό Αύγουστο. Αυτά αναμένεται να αναφερθούν από τους ομιλητές στο 2ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για τις Δημόσιες Συμβάσεις Καινοτομίας που πραγματοποιεί σήμερα και αύριο στην Αθήνα, η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, τις εργασίες του συνεδρίου, θα ανοίξουν ο υφυπουργός Οικονομίας, Αλέξης Χαρίτσης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνης Παπαδεράκης, ενώ ο υπουργός Οικονομίας, Γιώργος Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κωνσταντίνος Φωτάκης, θα απευθύνουν χαιρετισμό αύριο Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου. Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση και υποστήριξη των δημόσιων συμβάσεων καινοτομίας στην Ευρώπη.