Παραλύουν τα δημόσια έργα, κλείνει η στροφή στην ανάπτυξη

Ως δυναμίτης στα θεμέλια της προσπάθειας για επιστροφή της χώρας σε θετικό ΑΕΠ φαίνεται να λειτουργεί η ανάγκη για θέσπιση του δευτερογενούς δικαίου του ν. 4412/2016 για την παραγωγή και εκτέλεση δημοσίων έργων («Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών - προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» ο ακριβής τίτλος του).
Πρόκειται για σειρά από εγκυκλίους και υπουργικές αποφάσεις που αναμένονται με εξαιρετικό ενδιαφέρον μια και αφορούν τα κρισιμότερα ζητήματα της ανάθεσης ενός δημόσιου έργου, όπως -μεταξύ άλλων- το φαινόμενο των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών (πολύ μεγάλες εκπτώσεις), ιδιαίτερα επίκαιρο με αφορμή το έργο Πάτρα-Πύργος. 
Σύμφωνα με τις μετριοπαθέστερες εκτιμήσεις, μέχρι… να πάρει μπρος η μηχανή εκ νέου θα δημιουργηθεί «κοιλιά» τουλάχιστον 6 μηνών. Το εξάμηνο αυτό είναι ο λιγότερος αναγκαίος χρόνος για να ξεκινήσει ένα νέο έργο, όταν στην παρούσα συγκυρία, εξαιτίας της έλλειψης του δευτερογενούς δικαίου και κυρίως των αποκαλούμενων πρότυπων διακηρύξεων, οι δημοπρασίες έργων είναι ελάχιστες, γεγονός που αγγίζει κυρίως τις μικρές και μικρομεσαίες τεχνικές εταιρείες. Όπως εκτιμάται, η διαδικασία για τις πρότυπες διακηρύξεις θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη του έτους, ενώ ένα έργο για να ανατεθεί και να ξεκινήσει, μετά την προκήρυξή του θέλει τουλάχιστον τρεις μήνες (στην καλύτερη περίπτωση). Οι συνέπειες της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της καθυστέρησης στην ψήφιση του προαναφερόμενου νόμου (έπρεπε να είχε ψηφιστεί από την άνοιξη) είναι προφανείς τόσο για το ΑΕΠ όσο και για την απασχόληση.