Δημόσιες Συμβάσεις: Χρειάζεται ακόμη δουλειά για τη διενέργειά τους κεντρικά

Έχουν διανυθεί σημαντικά βήματα από την ελληνική πλευρά προκειμένου να καταρτιστεί και να υλοποιηθεί ένα αποτελεσματικό σχέδιο για την κεντρική διενέργεια των δημόσιων συμβάσεων, όπως αναφέρθηκε από τους συμμετέχοντες σε διήμερο σεμινάριο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, που πραγματοποιήθηκε 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG GROW), με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων της, καθώς και από κεντρικές αρχές προμηθειών κρατών – μελών.
http://ipografi.gr/content/ypiresies
 Ωστόσο, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση για την εκδήλωση αυτή, χρειάζεται περισσότερη μελέτη, τόσο των αναγκών όσο και της αγοράς, με γνώμονα την κατάρτιση κεντρικών αγορών που αφενός θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, αφετέρου θα συμβάλουν στην ορθολογικοποίηση των προμηθειών και θα ενισχύουν την συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διαδικασίες, αποτρέποντας φαινόμενα ανάπτυξης μονοπωλίων και απορύθμισης των τοπικών αγορών.