Κλήρωση αντί για απευθείας αναθέσεις για τα δημόσια έργα κάτω των ορίων της Ε.Ε προβλέπει ο Ν.4412

H δυνατότητα απευθείας ανάθεσης μικρών έργων, στερεί η νέα νομοθεσία από τους δημάρχους της χώρας, εισάγοντας όμως τη δυνατότητα της κλήρωσης. Ο νέος Νόμος 4412 που ψηφίστηκε στις 8/8/2016 για τις «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» προβλέπει μια σειρά από αλλαγές στις συμβάσεις και στις δημοπρασίες των δημοσίων έργων με κυριότερη ότι καταργεί τελείως τις απευθείας αναθέσεις. Ο καινούργιος Νόμος 4412 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις είναι καταρχήν μια υποχρέωση της χώρας να εναρμονιστεί με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, έκανε γνωστό ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης Αργύρης Πλέσιας. «Υπάρχει ένα κεφάλαιο εναρμόνισης προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες, υπάρχει και ένα κεφάλαιο ουσιαστικά το οποίο διαμορφώνει ένα εθνικό δίκαιο πως θα γίνονται οι αναθέσεις αυτές. 
Αποτέλεσμα εικόνας για απευθειας αναθεση
Είναι οι δυο ουσιώδεις διαφορές τις οποίες εισάγει ο Νόμος, είχε γίνει μια προσπάθεια παλαιότερα με ένα νόμο που είχε ψηφιστεί το 2014, θεώρησε η κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί εκείνος ο Νόμος γιατί δεν είχε βγάλει τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα». Περαιτέρω τόνισε πως υπάρχει ένα κομμάτι, κάτω των ορίων εφαρμογής των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι εθνικό δίκαιο δηλαδή η χώρα φτιάχνει τον νόμο όπως θέλει, για αυτά τα οποία δεν έχει υποχρέωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γιατί τα θέματα των απευθείας αναθέσεων έργων δεν αφορούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά είναι καθαρά εθνικές πολιτικές και κυβερνητικές επιλογές. 
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Πλέσια «είχαμε ένα βαρύ πλαίσιο τον Νόμο 3316 για μικρά έργα, για τις μελέτες έως 14.000 ευρώ και για τα έργα μέχρι 45.000 ευρώ, υπήρχε ένα πιο εύκολο σύστημα το οποίο λεγόταν σύστημα απευθείας αναθέσεων. Ήταν ένα εργαλείο που μπορούσε η εκάστοτε αρχή είτε ήταν εκλεγμένη είτε αντίστοιχα υπηρεσία, να κάνει συνήθως με κάποιους οικονομικούς φορείς, μελετητές κατασκευαστές μια συνεργασία, μια συνεννόηση ώστε να μπορέσουν λόγω του μικρού μεγέθους να παραχθούν γρήγορα αποτελέσματα. 
Αποτελέσματα που άλλως δεν θα μπορούσαν να είχαν παραχθεί. Αυτή τη δυνατότητα την διακόπτει ο καινούργιος νόμος εισάγοντας έναν τρόπο κληρώσεως για να υλοποιηθούν αυτές οι υπηρεσίες του μικρού επιπέδου», Το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει στην αρχή κάθε χρόνου ο κάθε δήμος ή ο κάθε φορέας να καταρτίζει κατάλογο με όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε τέτοιας μορφής διαδικασίες. «Μπορεί μέσα σε αυτή τη λίστα να εμφανίζονται κάποιες χιλιάδες γιατί δεν θα είναι σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα η συγκεκριμένη ρύθμιση και για άλλους λόγους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν έχει βγει υπουργική απόφαση με την οποία ενεργοποιείται και δεν ξέρουμε και αυτές τις λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε αν θα είναι μόνο οι τοπικοί. Από την γνώση της ευρωπαϊκής οδηγίας, συνήθως δεν μπορούν να τίθενται γεωγραφικοί περιορισμοί. Θα γίνεται μια ηλεκτρονική κλήρωση στο υπουργείο, δεν θα γίνεται καν σε τοπικό επίπεδο, για να διασφαλίζεται ότι δεν θα γίνεται κάποια ατασθαλία. Αυτό σημαίνει ότι το υπουργείο έχει επιλέξει να απενεργοποιήσει τελείως την «διαδικασία απευθείας αναθέσεων», δεν ισχύει πλέον και δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό που έχει εισάγει ο νόμος», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Θράκης. Με τον καινούργιο νόμο είναι διάχυτη η επιθυμία της κυβέρνησης να υλοποιήσει μία κεντρική διαχείριση, ωστόσο μένει να δούμε πως αυτή θα εφαρμοστεί στην πράξη.