Νέος Νόμος για δημόσια έργα: τι προβλέπει

Το υπουργείο Υποδομών προχωράει προς τον πλήρη έλεγχο για τις δημόσιες υποδομές της χώρας, καθώς στοχεύει σε δομικές αλλαγές στον τρόπο σχεδιασμού και παρακολούθησης των έργων.

Βάσει του σχεδίου νόμου για τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών Έργων (τέθηκε σε διαβούλευση για 20 ημέρες), ο αρμόδιος υπουργός θα εποπτεύει την κατασκευαστική δραστηριότητα της χώρας, ενώ ένα πλήθος ηλεκτρονικών συστημάτων που θα δώσουν δουλειά σε μηχανικούς αλλά και άλλους επαγγελματίες θα αξιοποιηθούν ως όπλα της κυβέρνησης κατά της αναρχίας και υπέρ της εξυγίανσης της αγοράς, σε όλα τα στάδια από την ανάθεση έργων μέχρι τις αδειοδοτήσεις, το κόστος, τα τιμολόγια, τις προδιαγραφές αλλά και τη συντήρηση. (πηγή: Ημερησία)
Επιπρόσθετα προβλέπεται υποχρεωτική εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗΤΕ) για κάθε οικονομικό φορέα, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με επαγγελματική δραστηριότητα και εγκατάσταση στην Ελλάδα απασχολούμενο στην παραγωγή δημοσίου και ιδιωτικού τεχνικού έργου, όπως και αντίστοιχα υποχρεωτική είναι, η ενημέρωση, τυχόν μεταβολής των στοιχείων του, πριν από την ανάληψη έργου δημόσιου ή ιδιωτικού.

Ταυτόχρονα, έως και τη 15η Μαρτίου εκάστου έτους, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Δόμησης οφείλουν να διαβιβάζουν στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Οικονομικών, όλες τις περιπτώσεις του προηγούμενου έτους, στις οποίες διαπιστώθηκε απόκλιση, άνω του ποσοστού 25%, μεταξύ του προϋπολογισμού του έργου και του απολογιστικού κόστους.