Σύμφωνo Ακεραιότητας στις δημόσιες συμβάσεις

Το "Σύμφωνο Ακεραιότητας" (ΣΑ) είναι ένα εργαλείο που ανέπτυξε και εφαρμόζει από το 1990, σε περισσότερες από 300 ξεχωριστές περιπτώσεις 15 χωρών η οργάνωση "Διεθνής Διαφάνεια". Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ της εκάστοτε αναθέτουσας δημόσιας αρχής και των υποψηφίων αναδόχων, ότι θα απέχουν από πράξεις δωροδοκίας, αθέμιτες συμπράξεις και άλλες πρακτικές διαφθοράς από την διαδικασία του διαγωνισμού, μέχρι την οριστική παράδοση του έργου. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να περιλαμβάνει επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης (monitoring) των διαδικασιών, που λειτουργεί υπό την εποπτεία και καθοδήγηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, όπως τα εθνικά παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας. Περαιτέρω, φιλοδοξεί να συμβάλει στην εξοικονόμηση πόρων, να εξασφαλίσει ότι τα έργα υποδομής και άλλα δημόσια έργα παραδίδονται σύμφωνα με τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, και να αποτρέψει τη δημιουργία "οδών" για παράνομο κέρδος.

Τα επιτελικά στελέχη της Περιφέρειας, Κοσμάς Παπαχρυσοβέργης και Ανδρέας Κανελλόπουλος, μετείχαν στην ενημερωτική ημερίδα για τους συνολικούς στόχους του έργου, τις προσδοκίες, τις προκλήσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την χρήση του Συμφώνου Ακεραιότητας στην πρόληψη της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Αττικής μετέχει στην πιλοτική αυτή πρωτοβουλία από το ξεκίνημά της, πριν από έναν χρόνο. Οι εκπρόσωποι της ΕΕ, ανέδειξαν στις ομιλίες τους τη σημασία της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως εργαλείου στην προσπάθεια ενίσχυσης των δομών λογοδοσίας και ακεραιότητας, καθώς και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ