Ψηφιακή Υπογραφή (απλής αποθήκευσης) σε τέσσερα βήματα

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή έχουν εδώ και δύο εβδομάδες οι επιχειρήσεις - μέλη των Επιμελητηρίων. Η έκδοση της ψηφιακής υπογραφής γίνεται με τέσσερα απλά βήματα: δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στην Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης Ermis (www.ermis.gov.gr), μετάβαση στο αντίστοιχο Επιμελητήριο για την υποβολή αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης για την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών και την έγκριση του αιτήματος. Το τρίτο βήμα είναι η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών από ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της πύλης Ermis και το τέταρτο η χρήση απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής από οποιαδήποτε συσκευή τελικού χρήστη (smartphone, tablet, ipad, laptop, desktop). 

Η διάρκεια των ψηφιακών πιστοποιητικών και της υπηρεσίας / άδειας χρήσης της Ασφαλούς Διάταξης Υπογραφής θα είναι 5 έτη και το συνολικό κόστος θα ανέρχεται στο ποσό των 80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (κόστος μέσω Επιμελητηρίων). 

Προσοχή: Για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίου απαιτείται διαφορετική διαδικασία όπου η απόκτηση ψηφιακών πιστοποιητικών γίνεται μέσω ειδικής συσκευής (usb token). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2811756859, 2810823002.