Υποχρεωτική η ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Δημόσιο - Όλοι οι υπάλληλοι θα έχουν ψηφιακή υπογραφή

Το δημόσιο εισέρχεται πλέον στην εποχή της ψηφιακής υπογραφής, βάζοντας τέλος στην καθυστέρηση της διακίνησης εγγράφων με το ταχυδρομείο, της γραφειοκρατία αλλά και της σπατάλης δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με διάταξη που θα περιέχεται σε νομοσχέδιο- "σκούπα" του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης όλα τα διοικητικά έγγραφα θα διακινούνται υποχρεωτικά μόνον ηλεκτρονικά (με ψηφιακή υπογραφή) και παύει πλέον ο ρόλος του κλητήρα-μεταφορέα εγγράφων από Υπουργείο σε Υπουργείο η από υπηρεσία σε υπηρεσία, ενώ τα έγγραφα που θα αφορούν πολίτες θα αποστέλλονται, σε αυτούς απευθείας στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και όχι μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων.


Παράλληλα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να συντάσουν και να διακινούν όλα τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή και μάλιστα κάθε υπάλληλος θα υπογράφει κάνοντας χρήση της ατομικής του ψηφιακής υπογραφής. Μάλιστα η ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών θα είναι υποχρεωτική και κάθε διοικητικό έγγραφο θα έχει ισχύ και θα αναρτάται στη "Διαύγεια" μόνον εφόσον διακινήθηκε ηλεκτρονικά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για την διαδικασία έκδοσης των εγγράφων της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, δαπανώνται περίπου 400 εκ. ευρώ ετησίως με το κόστος παραγωγής κάθε εγγράφου να αγγίζει περίπου τα 0,80 λεπτά. Μάλιστα τα έγγραφα που χάνονται μέχρι να ξαναβρεθούν ή να παραχθούν ξανά από την αρχή κοστίζουν περίπου 120 εκ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο παρότι από το 2001 βρίσκεται σε ισχύ το Προεδρικό Διάταγμα για την χρήση της Ψηφιακής ή προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, έχουν παρέλθει ήδη 15 έτη και το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει ακόμη προχωρήσει στην αποκλειστική χρήση της ηλεκτρονικής διαδικασίας έκδοσης εγγράφων, προκαλώντας μέχρι σήμερα σπατάλη 6 δισ. ευρώ.
 
πηγή: newpost.gr