Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον - Σκέψεις και Προβληματισμοί - Γ. Σταθάκης

Την ανάγκη να υπάρξει συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και ανεπτυγμένο αίσθημα ευθύνης προκειμένου να καταστεί εφικτή η καταπολέμηση της διαφθοράς, που διαλύει την οικονομία, τόνισαν όλοι οι ομιλητές στην Ημερίδα με θέμα ‘Η Εταιρική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον-Σκέψεις και Προβληματισμοί’, που διοργάνωσε την Τρίτη, 10 Μαΐου, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. 
Ο κ. Drago Kos Πρόεδρος της ομάδας εργασίας του ΟΟΣΑ για τη Δωροδοκία επεσήμανε την δέσμευση του Οργανισμού να βελτιωθεί η χρησιμότητα των κατευθύνσεων της ομάδας που προΐσταται στο ζήτημα της εταιρικής ευθύνης, να αναλυθούν οι αιτίες που οδηγούν σε αθωωτικές αποφάσεις καθώς και σε διακοπές των προδικαστικών διαδικασιών σε περιπτώσεις δωροδοκίας, αλλά και η αποτελεσματικότητα της διεθνούς συνεργασίας, με στόχο την εξασφάλιση ίσων όρων σε κάθε επίπεδο.

Ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Γιώργος Σταθάκης, από την πλευρά του υπογράμμισε ότι απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο στο επίπεδο των κρατών όσο και σε εκείνο της δράσης των εταιρειών, σημειώνοντας ότι ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει τέσσερα σημαντικά βήματα: προχωρά στην υιοθέτηση για πρώτη φορά ενιαίου ηλεκτρονικού συστήματος για τις δημόσιες συμβάσεις και τις δημόσιες προμήθειες, καθιερώνει σύστημα «Τυφλής Αξιολόγησης» στο ΕΣΠΑ, νομοθετεί έναν νέο Αναπτυξιακό Νόμο χωρίς «γρηγορόσημα» και προωθεί την κατάρτιση ενός εμπεριστατωμένου σχεδίου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 

Ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, κ. Γιώργος Βασιλειάδης, τόνισε από την πλευρά του ότι «η διαφθορά αποτελεί απειλή για μια σύννομη κοινωνία, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό σε σχέση με την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών και εμποδίζει την υγιή οικονομική ανάπτυξη, καθώς περιορίζει το εμπόριο, αποδυναμώνει το χρηματοπιστωτικό σύστημα, αποθαρρύνει την υγιή επιχειρηματικότητα, μειώνει τις επενδύσεις (εγχώριες και ξένες). Γι’ αυτό η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της διαφθοράς αποτελεί μια κοινή υπόθεση, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα». Ο κ. Βασιλειάδης καταλήγοντας τόνισε ότι ζητείται η συνδρομή όλων για την αναστροφή αυτής της κατάστασης, που κρατάει τον τόπο κολλημένο και δεσμεύτηκε ότι «εκ μέρους μας και εκ μέρους της υπηρεσίας μας δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε κάθε τι δυνατό και περιμένουμε τόσο τις προτάσεις όσο και την συνδρομή σας».

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος σημείωσε ότι «η διαφθορά δεν μπορεί να μειωθεί αν δεν το απαιτήσει η ίδια η κοινωνία. Σε αυτό το επίπεδο πρέπει να δοθεί η σημαντικότερη μάχη. Για να τελειώσει η κουλτούρα της ανοχής και ο εθισμός στη διαφθορά, ως μια αυτονόητη κατάσταση. Πρέπει όλοι, ως πολίτες, να αντιληφθούμε ότι δεν υπάρχει «ελαφρά» και «βαριά» διαφθορά, δεν υπάρχει δικαιολογημένη και αδικαιολόγητη διαφθορά. Πρέπει να ξεπεράσουμε επιτέλους τη στείρα και καταστροφική λογική των συμψηφισμών, που απλώς οδηγούν στη διαιώνιση κάθε προβλήματος». 

Η κα Μαρία Αλεξίου, Πρόεδρος του CSR HELLAS (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη), στην εισήγηση της αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο Οικουμενικό Σύμφωνο και δη στη 10η Αρχή, σε σχέση με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, τονίζοντας ότι «οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντιτίθενται σε κάθε μορφής διαφθορά, συμπεριλαμβανομένου του εκβιασμού και της δωροδοκίας».
 
Ο κ. Κωνσταντίνος Μπακούρης, Πρόεδρος της ‘’Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος’’, ανέφερε στο χαιρετισμό του την πεποίθηση του ότι «στη μάχη κατά της διαφθοράς ο επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο. Η δέσμευση των ηγετών και η θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών που ρυθμίζουν όχι μόνο τη λειτουργία της εταιρίας αλλά προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, διασφαλίζοντας ότι οι σχέσεις της εταιρίας με εργαζόμενους, πελάτες, προμηθευτές, τοπικές κοινωνίες, διέπονται από διαφάνεια και συμβάλλουν ουσιαστικά στον περιορισμό της διαφθοράς».

Αναλυτικά η Ομιλία του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κ. Σταθάκη στην ημερίδα « Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο Διεθνές Νομικό Περιβάλλον» στο Taxheaven.