Αξιόπιστη και έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου κατά την πολυετή παρουσία που διαγράφει στον χώρο της συμβουλευτικής υποστήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) έχει ως απαρέγκλιτο στόχο να ανιχνεύει τις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και να τις εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

http://www.keh.gr/programs/pshfiakh-ypografh-1

Στα πλαίσια αυτά ανέπτυξε πρωτοπόρα δράση σε ό, τι αφορά την επιτυχή έκδοση ψηφιακών υπογραφών διαπιστευμένης εγκυρότητας. Εκατοντάδες πελάτες μας σε όλη την ελληνική επικράτεια υπογράφουν πλέον ψηφιακά, αποκομίζοντας ποίκιλα οφέλη όπως:

* Μέγιστη προστασία ηλεκτρονικών συναλλαγών: Ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο νομικά έχει την ίδια ισχύ με ένα έγγραφο που φέρει ιδιόχειρη υπογραφή. Ωστόσο, η ψηφιακή υπογραφή είναι αδύνατο να πλαστογραφηθεί, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο την εγκυρότητα της εκάστοτε ηλεκτρονικής συναλλαγής.

* Απλοποίηση διαδικασιών πιστοποίησης υπογραφής: Τα ηλεκτρονικά έγγραφα μπορούν να υπογραφούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε. Μοναδικό προαπαιτούμενο η πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή στον οποίο έχει να γίνει εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής και το USB TOKEN.

Το κυριότερο, η εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής συνιστά διαχειριστική κίνηση για την ενίσχυση της αποδοτικότητας μιας επιχείρησης καθώς δύναται να οδηγήσει σε:

* Αξιοποίηση ασφαλούς τεχνολογικού περιβάλλοντος.

* Εξοικονόμηση χρόνου για το προσωπικό καθώς απαλλάσσεται από την ανάγκη διεκπεραίωσης σειράς χρονοβόρων εργασιών, για παράδειγμα διαδικασίες πιστοποίησης υπογραφής (επικυρώσεις εγγράφων), πολλαπλές εκτυπώσεις, φυσική αρχειοθέτηση κτλ Η απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού δύναται να συμβάλλει στην πιο ποιοτική αξιοποίηση των ωρών εργασίας.

* Απαλλαγή από το κόστος ανταλλαγής εγγράφων με συμβατικούς τρόπους (ταχυδρομικά τέλη ή /και έξοδα κούριερ)

* Βελτίωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος.