Ρυθμίσεις για τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους δημόσιους διαγωνισμούς

Νομοσχέδιο προετοιμάζει η κυβέρνηση βάσει του οποίου επιδιώκεται να αποκτήσει η χώρα ενιαίο πλαίσιο για τις δημόσιες προμήθειες. Ο καθορισμός των κανόνων των δημοσίων συμβάσεων συνιστά όχι μόνο ζητούμενο της κυβέρνησης αλλά και βασική της δέσμευση έναντι των δανειστών.

Στόχος είναι, σύμφωνα και με τα όσα δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Καταναλωτή κ. Αντώνης Παπαδεράκης, η διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικασιών. Με το νέο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων εκτιμάται ότι θα επιταχυνθούν οι διαδικασίες των διαγωνισμών ενώ θα μειωθεί το κόστος.

Όπως σημειώθηκε από τον ίδιο «το υπάρχον σύστημα δημόσιων προμηθειών έχει αδυναμίες οι οποίες ενισχύουν τη διαπλοκή επιχειρηματικών συμφερόντων ενώ εκτρέφουν ένα σύστημα κρατικοδίαιτων επιχειρηματιών με μοναδικό πελάτη το κράτος, ενώ χιλιάδες άλλες εταιρείες αποκλείονται».

Σε μια προσπάθεια αποσόβησης του φαινομένου αυτού εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου και σε μικρομεσαίους επιχειρηματίες που εμφανίζουν μικρές οφειλές προς το δημόσιο και κατά συνέπεια δεν είναι φορολογικά ή / και ασφαλιστικά ενήμεροι. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων στη διαδικασία των δημόσιων προμηθειών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης το εν λόγω νομοσχέδιο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός του μήνα και θα πάει προς ψήφιση στη Βουλή τον Φεβρουάριο.