Τι αλλάζει στο νομικό πλαίσιο δημοσίων προμηθειών

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προετοιμάζει νομοσχέδιο με το οποίο θα καθορίζεται το πλαίσιο των δημοσίων προμηθειών. Ειδικότερα, μία από τις βασικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης έναντι των δανειστών συνιστά η επέκταση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών για όλες τις προμήθειες αλλά και για τα έργα.

Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας, ο καλύτερος έλεγχος, η δραστική περιστολή των κρατικών δαπανών και η επίτευξη οικονομιών κλίμακας. Επίσης μέσα από τις διαδικασίες των δημοπρασιών και των «συμφωνιών - πλαίσιο» επιδιώκεται η ομαδοποίηση των αιτημάτων των φορέων του Δημοσίου, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη εξοικονόμηση κόστους. Η εξοικονόμηση κρατικών δαπανών αναμένεται να αγγίξει τα 2 δισ. ευρώ ετησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι διατάξεις των άρθρων του επικείμενου νομοσχεδίου θα προβλέπουν μεταξύ άλλων:

* Τη λειτουργία καινοτόμων ηλεκτρονικών αγορών του δημοσίου (e-marketplaces): Οι φορείς του Δημοσίου θα δηλώνουν στις ηλεκτρονικές αγορές τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρειάζονται και από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις - προμηθευτές θα έχουν την ευχέρεια να βρίσκουν συγκεντρωμένες τις πληροφορίες για τους διαγωνισμούς, αλλά και τις προδιαγραφές των αγαθών που χρειάζονται οι διάφοροι φορείς. Έτσι θα υποβάλουν τις προσφορές τους με διαφανή τρόπο. 
 
Πρόκειται για δημοπρασίες που θα γίνονται επί μονίμου βάσεως ώστε το Δημόσιο και οι φορείς του να προμηθεύονται προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από προσφορές που θα υποβάλουν ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι μειοδότες θα κερδίζουν τους διαγωνισμούς. Οι ηλεκτρονικές αγορές θα χρησιμοποιούνται για τις προμήθειες προϊόντων και υπηρεσιών μικρής αξίας.

* Την εισαγωγή του θεσμού «συμφωνίας - πλαίσιο»: Σε αυτή την περίπτωση οι προμηθευτές θα αναλαμβάνουν την πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών στο δημόσιο για διάστημα πέντε ετών, με συγκεκριμένο όριο διακύμανσης των τιμών.

Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου αναμένεται να έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχετικό πλαίσιο ενώ σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους όρους του μνημονίου, θα πρέπει να έχει ψηφιστεί ως τον Μάρτιο.