Η ψηφιακή υπογραφή στις επιχειρήσειςΤο νέο περιβάλλον που δημιουργεί το διαδίκτυο έχει αλλάξει τα δεδομένα της παγκόσμιας αγοράς. Επιχειρήσεις και επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με πελάτες ή φορείς ηλεκτρονικά, εξοικονομώντας πόρους οικονομικούς και ανθρώπινους. Προϋπόθεση ωστόσο για να καρπωθεί κάθε χρήστης του internet τα οφέλη που απορρέουν από τη χρήση του αποτελεί η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προστασία των ηλεκτρονικών συναλλαγών του.


Η ψηφιακή υπογραφή συνιστά το πλέον αξιόπιστο μέσο για όλα τα φυσικά πρόσωπα που επιζητούν τη μέγιστη ασφάλεια των εγγράφων που διακινούν μέσω διαδικτύου και των λοιπών ηλεκτρονικών συναλλαγών τους.

Η λειτουργία της ψηφιακής υπογραφής περιλαμβάνει τη δημιουργία δύο ηλεκτρονικών κλειδιών, ενός ιδιωτικού και ενός δημόσιου. Με το ιδιωτικό κλειδί ο αποστολέας υπογράφει το έγγραφο πιστοποιώντας έτσι στον παραλήπτη την ταυτότητά του. Με το δημόσιο κλειδί πραγματοποιείται έλεγχος και επαληθεύεται η γνησιότητα της υπογραφής. Ουσιαστικά, ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο πιστοποιεί την αυθεντικότητά του.

Στην Ελλάδα η χρήση της ψηφιακής υπογραφής, αν και βρίσκεται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζει σταθερά αυξανόμενες τάσεις. Μάλιστα, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή όλοι οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000€ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ καθώς επίσης και πλήθος επαγγελματικών ομάδων πχ γιατροί και φαρμακοποιοί (e-prescription), δικηγόροι, λογιστές κ.ά.

Το Κέντρο Επενδύσεων Ηρακλείου, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία υπήρξε πρωτοπόρο στην ανάπτυξη της δραστηριότητας έκδοσης ψηφιακών υπογραφών σε επίπεδο της εγχώριας αγοράς. Ήδη έχει εγκαταστήσει επιτυχώς εκατοντάδες ψηφιακές υπογραφές σε όλη την Ελλάδα.

Με εφόδιο την πολυετή και επιτυχή παρουσία που διαγράφει στο χώρο της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και τη μεγάλη εξειδίκευση των στελεχών του, αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη για κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να υπογράφει ψηφιακά εύκολα, γρήγορα και προπαντός με απόλυτη ασφάλεια.