Τα οφέλη της Ψηφιακής Υπογραφής

Σειρά σημαντικών οφελών συνεπάγεται η χρήση της ψηφιακής υπογραφής, η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της και στην Ελλάδα. Πλέον όλα τα επίσημα (και μη) έγγραφα αναρτώνεται ή ανταλλάσονται απλά και γρήγορα, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ διαθέτουν ένα μοναδικό ψηφιακό αποτύπωμα - υπογραφή του χρήστη που το αποστέλλει. Πρόκειται για ένα κωδικό κρυπτογραμένου δημόσιου κλειδιού που πιστοποιεί πως ο υπογράφων είναι πράγματι ο ίδιος (γνήσιο της υπογραφής) στο εκάστοτε αρχείο (word, pdf κτλ). 


Η χρήση της ψηφιακής υπογραφής αφορά καταρχήν σε προμηθευτές δημοσίου, για συμμετοχή σε έργα δημοσίου άνω των 60.000 ΕΥΡΩ. Πλέον καταργείται η χρήση έντυπων φακέλων και προσφορών, και όλα υποχρεωτικώς διενεργούνται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου (ΕΣΗΔΗΣ). Στο σημείο αυτό βρίσκει χρήση και η ηλετρονική (ψηφιακή) υπογραφή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το αρμόδιο υπουργείο. Η ψηφιακή υπογραφή επίσης συναντάται σε ελεύθερους επαγγελματίες όπως δικηγόροι, λογιστές, γιατροί, φαρμακοποιοί κά. 

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής πλέον για ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων είναι υποχρεωτική, και το γεγονός αυτό ίσως σε πρώτη φάση να την καθιστά "μη επιθυμητή" για τους παραδοσιακούς χρήστες. Σίγουρα θα υπάρξει μια "περίοδος προσαρμόγης", όμως στο μέλλον θα επιφέρει σημαντικά οφέλη: Σταδιακά κερδίζεται χρόνος και χρήμα (ιδίως σε δημόσιες υπηρεσίες). Επιπρόσθετα διασφαλίζεται περαιτέρω η ασφάλεια καθώς δεν μπορεί κάποιος να αντιγράψει την ψηφιακή υπογραφή ή να την πλαστογραφήσει. Να σημειωθεί ότι η νομική ισχύ της ψηφιακής υπογραφής είναι όπως και της ιδιόχειρης υπογραφής.