Επιμορφωτικό σεμινάριο για την ψηφιακή υπογραφή παρακολούθησαν οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι του Δήμου Χαλκιδέων

Η ενημέρωση αφορούσε την εγκατάσταση και χρήση ενός νέου λειτουργικού συστήματος στον Δήμο Χαλκιδέων, η λειτουργία του οποίου θα δώσει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής διακίνησης όλων των εγγράφων, θα διασφαλίσει την εγκυρότητά τους και θα εξασφαλίσει στους ΟΤΑ ένα αξιόπιστο και εύχρηστο ηλεκτρονικό αρχείο.


Την ενημέρωση του προσωπικού πραγματοποίησε εκ μέρους του Υπ. Εσωτ. Και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Πεντάρης.

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και την ψηφιακή υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα, παρακολούθησαν την Τετάρτη 9/12/2015 οι Διευθυντές και Προϊστάμενοι του Δήμου Χαλκιδέων.