Η ανταλλαγή εγγράφων γίνεται μια απλή και γρήγορη διαδικασία, σε ένα ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον, με σημαντική μείωση του κόστους


Στην Ευρώπη σήμερα η ψηφιακή υπογραφή χρησιμοποιείται εκτενώς και όχι μόνο για τις συναλλαγές με το Δημόσιο. Σε αρκετές χώρες οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούνται για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων μέσω Internet, τις ηλεκτρονικές προμήθειες, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση αλλά και στις κάρτες υγείας.

Στην Ελλάδα η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως δικηγόρους και δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά), γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση), συμβολαιογράφους, λογιστές και φοροτεχνικούς και γενικά εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους.

Πως λειτουργεί όμως; Για την ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται ένα ζευγάρι ηλεκτρονικών κλειδιών, το ιδιωτικό κλειδί και το δημόσιο κλειδί. Το ιδιωτικό χρησιμοποιείται για τη δημιουργία της υπογραφής και το δημόσιο για την επαλήθευσή της.

Με το ιδιωτικό κλειδί ο αποστολέας κρυπτογραφεί το μήνυμα και πιστοποιεί την ταυτότητά του στον παραλήπτη. Το ιδιωτικό κλειδί του κάθε κατόχου είναι ενσωματωμένο και αποθηκευμένο με ύψιστη ασφάλεια, σε ένα κρυπτογραφικό τσιπ που βρίσκεται σε ένα USB token / smart card. Αυτό είναι το απαραίτητο hardware για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο ψηφιακή υπογραφή.

Με το δημόσιο κλειδί ο παραλήπτης επαληθεύει ότι το αρχείο είναι αυτό ακριβώς που έστειλε ο αποστολέας.

Τα οφέλη από τη χρήση της ψηφιακής υπογραφής είναι πολλαπλά:

Η ανταλλαγή εγγράφων γίνεται μια απλή και γρήγορη διαδικασία.
Αυξάνετε η αποδοτικότητα και ευνοείται η ποιοτική αξιοποίηση των ωρών εργασίας.
Οι συναλλασσόμενοι εξοικονομούν χρόνο και χρήμα, λειτουργώντας σε ένα ασφαλές τεχνολογικό περιβάλλον και υπογράφουν τα έγγραφά τους οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Ανεξάρτητα από τη γεωγραφική απόσταση, η ψηφιακή υπογραφή εξοικονομεί χρόνο σε σχέση με την παραδοσιακή, “hard copy” ανταλλαγή εγγράφων.
Η μείωση του κόστους προκύπτει από την αποφυγή ταχυδρομικών και άλλων εξόδων αποστολής, την παράκαμψη διαδικασιών πιστοποίησης (επικυρώσεις εγγράφων), την ελαχιστοποίηση του κόστους εκτυπώσεων (χαρτί, μελάνι, πολλαπλές φωτοτυπίες), τη μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την εξάλειψη της ανάγκης για φυσική αρχειοθέτηση των εγγράφων.