Ηλεκτρονικός Τακτικός Ανοιχτός Διαγωνισμός για Διαγνωστικές Ουσίες-Αντιδραστήρια Αιμοδοσίας με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνόδου ΕΞοπλισμού (Εξετάσεις Αναλυτή Αιμοσφαιρίνων και Β-Θαλασαιμίας)

  • Αρ.Διακήρυξης: 28/2015 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΝΤΙΔ.ΑΙΜΟΔ.ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛ.
  • Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 17538
  • Κωδικός CPV: 33694000-1
  • Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ Β-ΘΑΛΑΣΑΙΜΙΑΣ Εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης ποσοτικός προσδιορισμός,Ε....
  • Αναθέτουσα Αρχή: Γ.Ν. ΧΑΝΙΩΝ-Θ.Ψ.Π. ΧΑΝΙΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ/7Η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
  • Τόπος Παράδοσης: Μουρνιές Χανίων ΧΑΝΙΑ
  • Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ-ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΩΝ ΚΑΙ Β-ΘΑΛΑΣΑΙΜΙΑΣ )
  • Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 770,00
  • Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20-11-2015 08:30:00
  • Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-01-2016 14:00:00

Πληροφορίες: t 2811754652/ 2811756859/ 2810823002